Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SafePEM — Wynik w skrócie

Project ID: 271813
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Przełączenie na bezpieczniejsze zasilanie elektryczne w samolotach

Jeden z projektów finansowanych ze środków UE opracował nowy system sterowania generowaniem prądu do użycia w samolotach. Stanowi on drobną część inicjatywy Systems for Green Operations (SGO) w ramach europejskiego programu badań lotniczych Clean Sky.
Przełączenie na bezpieczniejsze zasilanie elektryczne w samolotach
Dążąc do poprawiania parametrów pracy samolotów, przemysł lotniczy projektuje konstrukcje w coraz większym stopniu elektryczne. Używanie zasilania elektrycznego dla wszystkich układów samolotu poza samym napędem pozwala zmniejszać masę (a tym samym również zużycie paliwa) i wydajniej korzystać z zasobów.

Finansowany ze środków UE projekt 'Safe fieldbus development for power electronic module' (SAFEPEM) podąża w tym samym kierunku. Mały projekt SAFEPEM powstał jako konsorcjum jednego przedsiębiorstwa w obrębie europejskiego programu Clean Sky zmierzającego do zmniejszania wpływu lotnictwa na środowisko.

Uczestnicy projektu zajęli się opracowaniem nowatorskiego systemu komunikacji danych do sterowania elektronicznymi modułami mocy, które odpowiadają za sterowanie generowaniem energii w dużych samolotach pasażerskich. Projekt SAFEPEM opracował nowe podejście do budowy kontrolerów, wykorzystując stworzoną do zastosowań bezpieczeństwa technologię sieci komputerowych, jaką jest Ethernet z wyzwalaniem czasowym. Zaprojektowano I zintegrowano przełącznik elektroniczny oraz przygotowano narzędzia niezbędne do monitorowania I obsługi planowanej konfiguracji.

Projekt opracował też aplikację do zademonstrowania I zintegrowania wszystkich komponentów w docelowej konfiguracji prototypowej. Objęła ona pięć elektronicznych modułów mocy, a jej poprawne działanie dowiodło spełnienia wymagań I wykazało zgodność stworzonego systemu ze specyfikacją.

Zakończony już projekt SAFEPEM opracował odporną, niezawodną I skalowalną architekturę systemową nadającą się do wdrożenia na wielu platformach konstrukcyjnych samolotów przy minimum modyfikacji. Usprawni to istniejące mechanizmy sterowania systemami zasilania, dając projektantom samolotów szersze możliwości projektowe. To z kolei powinno przyczynić się do oszczędzania energii I zwiększania efektywności kosztowej w całym europejskim przemyśle lotniczym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę