Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Greek Women - Death — Wynik w skrócie

Project ID: 272227
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Grecki kult śmierci z perspektywy badań genderowych

W ramach inicjatywy naukowej połączono badania nad historią antyczną z badaniami etnograficznymi we współczesnej Grecji, aby poznać rolę kobiet w antycznym kulcie śmierci. W projekcie pracowano nad stworzeniem kobiecej perspektywy na grecką "rzeczywistość", która historycznie jest prezentowana wyłącznie z perspektywy męskiej.
Grecki kult śmierci z perspektywy badań genderowych
Celem projektu GREEK WOMEN - DEATH ("Greek women and death, ancient and modern: A comparative analysis") było zbadanie związku pomiędzy współczesnymi greckimi rytuałami pogrzebowymi a starożytnymi źródłami pisanymi i materialnymi, dotyczącymi tematyki śmierci i gender. Aby uzupełnić męską perspektywę na źródła historyczne żeńską perspektywą, co było głównym zadaniem badania, skoncentrowano się na dwóch głównych aspektach. W pierwszej kolejności prowadzono prace terenowe w Grecji, mające na celu analizę różnych rytuałów pogrzebowych a w szczególności świąt religijnych na cześć zmarłych. Następnie porównywano te dane ze starożytnymi źródłami w analizie, dla której punktem wyjścia był związek pomiędzy starożytnym kultem śmierci a współczesnymi zwyczajami greckimi.

Inne działania obejmowały zbieranie danych ze źródeł greckich i międzynarodowych (muzea, księgozbiory, centra badawcze), oraz bierne i czynne uczestnictwo w konferencjach. Wyniki badania rozpowszechniono w licznych publikacjach, w tym artykułach w czasopismach branżowych i antologiach, oraz książce naukowej napisanej po norwesku.

Badania i prace naukowe w ramach projektu GREEK WOMEN - DEATH dostarczyły nowych danych empirycznych i porównawczych oraz poszerzyły wiedzę na temat motywu śmierci w Grecji oraz roli kobiet w kulturze. Ponadto analiza znaczenia społecznego kultu śmierci oraz różnicowania ról płciowych w związanych z nią rytuałach dostarczyła nowego spojrzenia na ten temat, nie tylko w kontekście Grecji. Tym samym wyniki mają znaczenie dla całokształtu komparatystyki kulturoznawczej i badań kobiecych oraz genderowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę