Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ACCEPT — Wynik w skrócie

Project ID: 222051
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Nowe metody czyszczenia tekstyliów i urządzeń medycznych

Ciekły lub nadkrytyczny dwutlenek węgla (CO2) jako środek czyszczący może zastąpić toksyczne i zanieczyszczające rozpuszczalniki fluorowcowane, które są powszechnie stosowane do czyszczenia aparatury medycznej i tkanin.
Nowe metody czyszczenia tekstyliów i urządzeń medycznych
W ramach projektu ACCEPT ("Advanced CO2 cleaning as an ecological process technology") opracowano przyjazne dla środowiska alternatywne metody czyszczenia powierzchni elastycznych (tkaniny i skóra) i twardych (urządzenia medyczne, implanty medyczne i małe elementy metalowe).

Obecnie do czyszczenia, dezynfekcji i wyjaławiania tych materiałów używane są rozpuszczalniki usuwające brud przed ich ponownym wykorzystaniem. Są to często rozpuszczalniki organiczne (węglowodory fluorowcowane i niefluorowcowane), szkodliwe dla środowiska i nieoptymalne z punktu widzenia higieny. Są też często za mało skuteczne i pozostawiają resztki zanieczyszczeń na powierzchni materiału.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ACCEPT badali procesy czyszczenia oparte na ciekłym dwutlenku węgla (LCO2) i nadkrytycznym dwutlenku węgla (SCCO2) oraz zaprojektowali odpowiedni, pełnowymiarowy produkcyjny moduł czyszczący. Dla LCO2 opracowano lepsze procesy czyszczenia tekstyliów, a także system monitorowania skuteczności czyszczenia. Uzyskano także wystarczający poziom sterylizacji urządzeń i implantów medycznych, na przykład elastycznych endoskopów, aby można było przeznaczyć technologię do produkcji masowej.

Skuteczność przeciwbakteryjną nowych procesów czyszczenia oceniono z wykorzystaniem wielu mikroorganizmów, takich jak Staphylococcus czy Enterococcus. Doświadczenia pokazały, że SCCO2 ma większą — w niektórych przypadkach nawet pięciokrotnie — aktywność przeciwbakteryjną niż LCO2.

Partnerzy projektu ustalili także, że w warunkach przemysłowych nowe procesy są tańsze niż aktualnie stosowane rozpuszczalniki, szczególnie jeśli chodzi o czyszczenie odzieży tekstylnej przy pomocy LCO2, gdzie oszczędności wyniosły nawet 13%.

Dzięki projektowi ACCEPT europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły spełnić unijne i krajowe wymogi dotyczące emisji lotnych związków organicznych oraz warunków pracy. Wyniki badań będą miały istotny wpływ na metody czyszczenia stosowane w UE i wzmocnią pozycję małych firm czyszczących, które zastosują nową przyjazną dla środowiska technologię LCO2.

Natomiast dla producentów urządzeń do czyszczenia i sterylizacji sprzętu medycznego nowe technologie oznaczają większą konkurencyjność i bardziej dynamiczny rozwój.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę