Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Remediacja gleby skażonej ropą

Ponad 3,5 mln miejsc w Europie skażonych jest ropą lub innymi węglowodorami. Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, naukowcy opracowali innowacyjny trzystopniowy proces remediacji gleby.
Remediacja gleby skażonej ropą
Remediacja, tj. oczyszczanie gleby, to ważny proces społeczny i ekonomiczny. Jednak wciąż istnieje wiele wyzwań technicznych, takich jak zmienne warunki środowiskowe i silne stężenie węglowodoru.

W finansowanym przez UE projekcie SORBENT ("Soil remediation technique for in situ cleaning of soils contaminated with heavy hydrocarbons mixtures") opracowano elastyczne podejście do remediacji gleby. Badanie przeprowadziło konsorcjum składające się z małych przedsiębiorstw i instytucji badawczych z Europy.

W projekcie SORBENT opracowano i przetestowano trójstopniowy proces przywracania skażonej gleby do stanu pierwotnego. W pierwszym etapie wykorzystywana jest wyjątkowo chłonna miazga i odpady włókniste z produkcji wyrobów papierniczych, po czym następuje oczyszczanie przy użyciu bakterii, które pochłaniają i trawią węglowodory. Ostatni etap fitoremediacji wykorzystuje różne rośliny, które przywracają pierwotny stan gleby.

Przeprowadzono szereg walidacji technicznych i ekonomicznych, które dowiodły, że system jest skuteczny zarówno z naukowego, jak i komercyjnego punktu widzenia. Partnerzy konsorcjum przygotowali rozległe plany przyszłej komercjalizacji.

Skażenie gleby węglowodorami pozostaje głównym wyzwaniem dla UE. Zespół SORBENT stworzył skuteczną i niskonakładową metodę, którą można dostosować do różnych warunków środowiskowych i różnych typów skażenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę