Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nieinwazyjne metody wczesnego rozpoznawania uszkodzeń pourazowych mózgu

Miliony osób każdego roku doznają uszkodzeń pourazowych mózgu, które często skutkują trwałą i ciężką niepełnosprawnością lub zgonem. Przenośne urządzenia do nieinwazyjnego badania USG umożliwiłyby wczesną diagnozę i poprawiły rokowania.
Nieinwazyjne metody wczesnego rozpoznawania uszkodzeń pourazowych mózgu
Uszkodzenia pourazowe mózgu zwane również urazami wewnątrzczaszkowymi wiążą się z utratą czynności mózgu wynikającą z uderzenia w głowę lub wniknięcia ciała obcego do wnętrza czaszki. Zmiany bezwzględnej wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego wpływają na dopływ krwi do mózgu, co czyni z nich użyteczne narzędzie diagnostyczne i rokownicze u pacjentów z urazem głowy. Takie pomiary były wcześniej możliwe tylko przy zastosowaniu złożonych technik inwazyjnych, wiążących się między innymi z ryzykiem zakażenia, krwawienia, wycieku płynów i bólu. Ponadto tylko 20% pacjentów z urazami wewnątrzczaszkowymi miało dostęp do takich metod diagnostycznych.

Finansowane przez UE badanie BRAINSAFE wyrównało szanse pacjentów z urazami wewnątrzczaszkowymi dzięki opracowaniu ręcznego, łatwego w użyciu, nieinwazyjnego miernika ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Narzędzie korzysta z techniki dopplerowskiego USG i mierzy parametry przepływu krwi przez tętnicę oczną na dwóch różnych głębokościach z użyciem jednorazowego mankietu ciśnieniowego i ramy na głowę. To proste narzędzie do badań nieinwazyjnych zastępuje trudne do przeprowadzenia zabiegi inwazyjnej oceny urazów głowy i może być stosowane zarówno w szpitalu jak i w warunkach ambulatoryjnych.

Wprowadzenie systemu diagnostycznego BRAINSAFE na rynek może uratować życie tysiącom osób i znacząco zmniejszyć częstość występowania długotrwałej niepełnosprawności spowodowanej urazami wewnątrzczaszkowymi. Obniżenie krótko- i długoterminowych kosztów leczenia będzie bardzo istotne dla gospodarki Unijnej i samych pacjentów. Jednak najważniejszym efektem wczesnej diagnozy będzie poprawa jakości życia milionów ofiar urazów i ich rodzin.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę