Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INTHEAT — Wynik w skrócie

Project ID: 262205
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Optymalizacja gospodarowania ciepłem w fabrykach

Skuteczne odzyskiwanie ciepła odpadowego pozwoliłoby przemysłowi znacznie zwiększyć efektywność energetyczną. Zestaw łatwych w obsłudze narzędzi oprogramowania umożliwi kierownikom zakładów uwzględnianie wszystkich kluczowych punktów obiektu.
Optymalizacja gospodarowania ciepłem w fabrykach
Obecnie potencjał odzyskiwania ciepła rzadko jest w pełni wykorzystywany, choć istnieje wiele technologii stosowanych w różnym zakresie. Konsorcjum złożone z naukowców oraz małych i średnich przedsiębiorstw zainicjowało finansowany ze środków UE projekt INTHEAT ("Intensified heat transfer technologies for enhanced heat recovery"), aby zmaksymalizować skuteczność odzysku ciepła przez sieci wymienników ciepła w zakładach przetwórczych.

Naukowcy zebrali dane na temat obecnych tendencji i zastosowań w dziedzinie wymienników ciepła oraz dokonali analizy nowych konstrukcji takich układów. Badacze zajęli się zastosowaniem nowatorskich technik zwiększających wydajność w kluczowych punktach ograniczających ogólną sprawność systemu. Lepsze poznanie mechanizmów powstawania osadów w wymiennikach ciepła oraz właściwości nowych materiałów do ich budowy umożliwiło opracowanie nowatorskiej metody łączącej projektowanie procesów wymiany ciepła z integracją procesów w celu zmniejszania zużycia energii przez zakłady przetwórcze.

Zestaw narzędzi INTHEAT do modernizacji i projektowania wymienników ciepła łączy trzy poziomy oceny w jednym łatwym w obsłudze pakiecie oprogramowania dla technologów w zakładach przemysłowych. Do projektowania poszczególnych wymienników ciepła używane jest oprogramowanie komercyjne. Następnym etapem jest użycie oprogramowania INTHEAT do zamodelowania całej sieci wymiany ciepła z uwzględnieniem wszystkich wymienników i ich parametrów pracy, w tym parametrów usprawniających odzysk ciepła. Ostatni etap to sprawdzenie i optymalizacja sieci wymiany ciepła za pomocą oprogramowania komercyjnego.

Oprogramowanie do integracji i intensyfikacji odzysku energii przetestowano w rafinerii zawierającej 31 wymienników ciepła w 14 strumieniach przetwarzania, jak również w trzech zakładach przetwórstwa żywności. Uzyskane wyniki były bardzo obiecujące pod względem poboru energii, poziomu emisji, kosztów operacyjnych i zysków. Dzięki uwzględnieniu wszystkich układów energetycznych i zoptymalizowaniu ogólnego odzysku ciepła ze szczególnym uwzględnieniem punktów krytycznych system wspomagania decyzji INTHEAT powinien mieć znaczący wpływ na efektywność energetyczną zakładów przemysłowych, tym samym zwiększając konkurencyjność gospodarczą UE i przyczyniając się do łagodzenia globalnych zmian klimatu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę