Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SIGNED — Wynik w skrócie

Project ID: 262448
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Koniec z fałszowaniem dokumentów papierowych

Większość ważnych dokumentów można łatwo sfałszować. Nowy system uwierzytelniania koduje oryginalną treść dokumentu, umożliwiając szybkie i łatwe wykrywanie ewentualnych modyfikacji.
Koniec z fałszowaniem dokumentów papierowych
Istnieje ogromne zapotrzebowanie na system uwierzytelniania dokumentów papierowych i wykrywania modyfikacji wprowadzonych w nich po ich wydaniu. Taki był też cel finansowanego przez UE projektu SIGNED ("Secure imprint generated for paper documents"). Inicjatywa ta była realizowana od grudnia 2010 r. przez 24 miesiące, a udział w niej brało 5 europejskich partnerów. Celem projektu było dostarczenie wiarygodnych informacji dotyczących bezpieczeństwa wydrukowanych na samym dokumencie.

Projekt wymagał zachowania ścisłej poufności oraz umożliwienia użytkownikowi wykrycia modyfikacji dokumentu po jego przygotowaniu. Do innych wymagań należała gwarantowana autentyczność, dzięki której odbiorca dokumentu ma pewność co do jego autora, oraz niepodważalność, dzięki której wydawca dokumentu nie może wyprzeć się przygotowania podpisanego dokumentu.

Dodatkowe wymagania to wykrywanie modyfikacji o dużym stopniu wiarygodności przy jednoczesnym ignorowaniu zniekształceń powstałych podczas drukowania lub skanowania. Ponadto system musiał nadawać się do stosowania do dowolnego dokumentu oraz być kompatybilny ze standardowymi urządzeniami biurowymi, w tym faksami.

Prace polegały głównie na tworzeniu oprogramowania, przy czym rozbito je na 11 zadań realizowanych według 5 celów technicznych. Fundamentalne znaczenie dla systemu ma funkcja haszująca o nazwie dyskretnej transformacji fali elementarnej o wyższej gęstości (HDWT), zaprojektowana na potrzeby projektu. HDWT oznacza drukowanie gęsto zakropkowanych wzorów w rogach i na marginesach dokumentu, kodujących całą oryginalną treść wraz z tekstem i elementami graficznymi. Zeskanowany dokument jest analizowany przez internetowe oprogramowanie SIGNED, które porównuje strony z zakodowanymi informacjami, szybko wykrywając modyfikacje. Pomocnicza funkcja umożliwia tworzenie i wstawianie kodów HDWT do dokumentów przy pomocy standardowego otwartego oprogramowania do kodów kreskowych.

Zespół SIGNED z powodzeniem przetestował prototypowy system, używając drukarek i skanerów popularnych marek. Prototyp osiągnął docelowe wartości prawdopodobieństwa błędów wykrywania i fałszywych alarmów, co oznacza, że system skutecznie wykrywa prawdziwe modyfikacje.

Znaczenie projektu SIGNED znajduje potwierdzenie w dużym zainteresowaniu prototypem podczas warsztatów nt. informatyki sądowej i bezpieczeństwa IEEE 2012. Technologie SIGNED mogą znaleźć zastosowanie w praktycznie każdej organizacji wymagającej zabezpieczania dokumentów papierowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę