Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Automatyczna kontrola jakości robotów spawalniczych

Naukowcy z UE stworzyli nowy system wykrywający i eliminujący usterki w spoinach spawanych laserowo. Pozwoli to poprawić jakość produktów, a jednocześnie utrzymać dużą szybkość procesu spawania.
Automatyczna kontrola jakości robotów spawalniczych
Spawanie laserowe to coraz popularniejsza technika łączenia części metalowych. Ponieważ jednak wiele urządzeń i technik spawania laserowego jest obecnie zautomatyzowanych, potrzebny jest system kontroli prowadzący badania nieniszczące w samej linii produkcyjnej.

Znalezienie niezawodnej metody wykrywania i eliminowania defektów w spawaniu laserowym było przedmiotem prac prowadzonych w ramach finansowanego przez UE projektu CLET ("Closed loop control of the laser welding process through the measurement of plasma"). Głównym celem inicjatywy było opracowanie i przetestowanie automatycznego systemu kontrolowania procesu spawania do zastosowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Podczas spawania laserowego powstaje plazma, którą można scharakteryzować przy pomocy temperatury elektronów, będącej miarą energii swobodnych elektronów. Uczestnicy projektu CLET zajmowali się temperaturą elektronów w plazmie jako metodą wykrywania defektów w spoinach spawanych laserowo.

Ustalono, że istnieje silna zależność między głębokością penetracji spoiny a temperaturą elektronów w plazmie. W oparciu o tę zależność zaprojektowano system detekcyjny mierzący głębokość penetracji w czasie rzeczywistym oraz w sposób nieniszczący.

Czujnik głębokości penetracji opracowany w ramach CLET wykorzystano następnie jako podstawę do budowy kontrolera w obwodzie zamkniętym, który gwarantuje zachowanie określonej głębokości penetracji. Kontroler ten reguluje moc lasera w taki sposób, aby odchylenia od żądanej głębokości były bliskie zera.

Kontroler przetestowano podczas warsztatów przeznaczonych dla MŚP uczestniczących w projekcie CLET. Technika opracowana w ramach zakończonego już projektu została objęta wnioskiem patentowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę