Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmiany w usługach mobilnych

Nowe zadaniowe usługi lokalizacyjne do urządzeń przenośnych mogą stworzyć nowe szanse rozwoju dla firm.
Zmiany w usługach mobilnych
Usługi mobilne przeżywają dynamiczny rozwój od kilku lat, a na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane aparaty coraz szerzej wykorzystujące sieci bezprzewodowe. Mimo to rynek usług mobilnych jest nadal zdominowany przez proste usługi informacyjno-rozrywkowe.

Jest to szczególnie wyraźne w dziedzinie systemów lokalizacyjnych (LBS), które nie cieszą się takim powodzeniem, jak tego oczekiwano. Wynika to po części z treści oferowanych przez typowe aplikacje LBS, których zakres jest wąski i mało dynamiczny, a dodatkowo użytkownicy telefonów komórkowych wciąż potrzebują modułu GPS do korzystania z mobilnych usług LBS.

Finansowany ze środków UE projekt TALOS ("Task-aware-location-based services for mobile environments") miał za zadanie rozwiązać te problemy. Miał także stworzyć nowe możliwości dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sektora usług mobilnych dzięki dostarczaniu atrakcyjnych usług lokalizacyjnych do środowisk mobilnych.

Uczestnicy projektu rozpoczęli prace od stworzenia podstaw technologicznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Wdrożono moduł agregacji kontekstów, który rejestruje atrybuty kontekstualne użytkownika. Bezprzewodowy komponent pozycjonujący GPS, zgodny z urządzeniami iPhone, pozwala na określanie aktualnego położenia użytkownika zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu.

Opracowano także interfejs użytkownika, oparty na zasadach obliczeń zadaniowych, aby stworzyć efektywny kanał wyszukiwania treści dla użytkowników mobilnych. Przy budowie interfejsu wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ekspertów i użytkowników niespecjalistycznych. Aby umożliwić skuteczne manipulowanie treścią, stworzono odpowiednie repozytorium. Internetowy interfejs do manipulowania zawartością repozytorium jest głównym narzędziem do zarządzania treścią.

Wszystkie te komponenty połączono ze sobą w celu utworzenia systemu TALOS. Pierwszy prototyp to portal umożliwiający podróżnym kupowanie lub wybieranie przewodnika MMV. Drugi prototyp to mobilny przewodnik podróżny na platformę iPhone.

Celem projektu TALOS było uczynienie usług LBS bardziej przyjaznymi dla użytkownika dzięki skoncentrowaniu ich treści na konkretnych zadaniach. Technologia ta powinna zainteresować innowacyjne MŚP w wielu sektorach gospodarki oraz znaleźć zastosowanie w licznych dziedzinach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę