Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomoc dla statków w tarapatach

Nowy system umożliwia śmigłowcowi zaczepienie kotwicy do znajdującego się w kłopotach statku. Łatwe w użyciu rozwiązanie pozwoli udaremnić przypadki unieruchomienia statków i kolizji, ograniczając tym samym ryzyko katastrof na morzu.
Pomoc dla statków w tarapatach
Każde utknięcie statku na mieliźnie jest złe, ale gdy przewozi on substancje niebezpieczne, takie jak ropa, wypadek taki może doprowadzić do poważnej katastrofy. Rozwiązanie zapobiegające dryfowaniu statku pozwoliłoby radykalnie poprawić bezpieczeństwo na morzu i lepiej chronić środowisko, jednak do niedawna zadanie to było trudne.

Finansowany ze środków UE projekt SHIPARRESTOR realizowany był przez 26 miesięcy, do grudnia 2010 r., z udziałem 8 europejskich organizacji badawczych oraz partnerskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jego celem było zbudowanie systemu kotwiczącego, który uniemożliwiałby dryfowanie statku w kierunku brzegu.

Opracowany w ramach projektu system to zasadniczo ogromny podwodny spadochron. W sytuacji awaryjnej śmigłowiec przymocowuje linę holowniczą do odpowiednio wytrzymałego miejsca na statku (zwykle mocowania kotwicy) przy pomocy lassa. Następnie rzuca do wody kotwicę, która rozwija się jak spadochron, szybko zatrzymując dryf statku i stabilizując jego ruch. Kotwica posiada boję, do której można przycumować statek ratunkowy, zamiast do samej ratowanej jednostki.

Prace badawcze prowadzone w ramach SHIPARRESTOR dotyczyły materiałów pozwalających na zmniejszenie masy kotwicy, symulacji interakcji ciał pływających w złych warunkach pogodowych oraz, następnie, testów całego rozwiązania w pełnej skali. Przed rozpoczęciem badań dokonano przeglądu piśmiennictwa i przeprowadzono wywiady z ratownikami. Po wybraniu odpowiednich materiałów i wymiarów przeprowadzono testy w pełnej skali w Morzu Barentsa, na kompletnym urządzeniu zaprojektowanym do przewożenia śmigłowcem. Testy te pozwoliły na walidację prototypu, a ponadto przeprowadzono dalsze pełnoskalowe próby na innych materiałach. Oba testy wypadły pomyślnie dla wszystkich elementów systemu.

Po przejściu testów walidacyjnych, kotwica i system łączący mogą być sprzedawane zarówno osobno, jak i razem. Obecnie rynek ten to specjalistyczna nisza, w której działają europejskie organizacje rządowe, stąd ma ona niewielki potencjał wzrostu. Uczestnicy projektu SHIPARRESTOR chcą jednak przekonać Międzynarodową Organizację Morską (IMO) do wprowadzenia obowiązku instalacji systemu na określonych typach statków, co oznaczałoby tysiąckrotne zwiększenie rynku zbytu dla tego produktu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę