Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MONICO — Wynik w skrócie

Project ID: 221978
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Grecja

Światłowodowe czujniki do oceny bezpieczeństwa tuneli

Zaawansowany technologicznie system czujników zainstalowanych na ścianach tunelu pomoże ocenić integralność konstrukcji tuneli i zwiększy bezpieczeństwo drogowej infrastruktury transportowej.
Światłowodowe czujniki do oceny bezpieczeństwa tuneli
Światłowodowe technologie czujnikowe wykazują ogromny potencjał w zakresie monitorowania i oceny konstrukcji takich jak tunele, umożliwiając jednocześnie badanie stabilności sejsmicznej i cyklu życia. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) specjalizujące się w światłowodowym badaniu konstrukcji będą miały możliwość zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy konkurencyjności sektora budowlanego. Zadaniem finansowanego ze środków UE projektu MONICO było umocnienie MŚP w tej dziedzinie.

W ramach projektu MONICO opracowano i wyprodukowano zaawansowany światłowodowy system czujnikowy do monitorowania stanu konstrukcji i obciążenia sejsmicznego betonu zbrojonego w tunelach. Czujniki te są wbudowywane w beton w celu prowadzenia stałych pomiarów odkształceń i bezprzewodowego przesyłania danych dotyczących odkształceń sejsmicznych. Zbudowano także moduł przetwarzania danych pochodzących z czujników, który filtruje zakłócenia i fałszywe zgłoszenia i przeznaczony jest do integracji z systemem światłowodowym.

Zespół badał także dwa systemy monitorowania: system ze światłowodowymi siatkami Bragga oraz rozproszony system światłowodowy. Dokonano oceny zalet i wad obu systemów oraz zbadano możliwości ich wykorzystania zgodnie z założeniami projektu, czy to samodzielnie czy w kombinacji.

W systemie zastosowano różne komponenty, w tym moduł nadający sygnały wywołania oraz urządzenie do niezawodnej komunikacji bezprzewodowej, zarówno w warunkach normalnych, jak i podczas trzęsienia ziemi. Po intensywnych testach, kalibracji i walidacji poszczególnych elementów, system został ukończony i zatwierdzony przez inżynierów będących partnerami projektu.

Możliwość oceny stanu konstrukcji budowlanych przełoży się na ograniczenie ich wpływu na środowisko oraz obniżenie kosztów, co sprawia, że nowy system jest ważnym narzędziem dla budownictwa i inżynierii. Czujniki światłowodowe tworzą też jeden z najbardziej obiecujących segmentów rynkowych, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności tej branży w UE. Prowadzone są działania mające na celu efektywne wykorzystanie rezultatów projektu dzięki zidentyfikowaniu odbiorów systemu i pozycjonowaniu technologii na rynku, dzięki czemu Europa jest o krok bliżej bezpiecznych tuneli i konstrukcji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tunel, integralność konstrukcji, stabilność sejsmiczna, beton zbrojony, technologie czujnikowe, światłowodowe, inżynieria lądowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę