Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanotechnologia w służbie konserwacji żywności

Podstawą nanonauki jest znajomość procesów fizycznych i chemicznych zachodzących na poziomie cząsteczkowym lub wręcz atomowym. Inicjatywa NANOFOODS koncentruje się na zastosowaniu takiej wiedzy w dziedzinie konserwacji żywności.
Nanotechnologia w służbie konserwacji żywności
Pełne wykorzystanie potencjału zdrowotnego licznych składników bioaktywnych zawartych w żywności wymaga specjalistycznych metod przetwarzania i przechowywania produktów. Zastosowanie odpowiednich cukrów złożonych umożliwia ochronę związków bioaktywnych podczas przetwarzania i przechowywania, aby były uwalniane dopiero w dolnych partiach jelit. Uważa się, że zastosowanie nanokapsułek pozwoli rozwiązać problemy ze stabilnością.

Na tej podstawie finansowany ze środków UE projekt NANOFOODS ("Development of foods containing nanoencapsulated ingredients") zaproponował wprowadzenie technologii specjalnie dostosowanych nanokapsułek w celu ochrony bioaktywnych związków w żywności podczas przetwarzania i przechowywania. Jak można się przekonać w witrynie projektu , partnerzy zwrócili szczególną uwagę na związki bioaktywne o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym, w tym kwasy tłuszczowe omega-3, maślany i sylimarynę.

Opracowano szereg prototypów związków w mikrokapsułkach z wykorzystaniem różnych kombinacji materiałów rdzenia i kapsułki. Kwasy omega-3 zamknięte w kapsułkach skrobiowych i zintegrowane z produktem spożywczym powinny przetrzymać przechowywanie aż do czasu spożycia.

Partnerzy badali metody liofilizacji i suszenia rozpyłowego nanokapsułek pod kątem możliwości zwiększenia produkcji pilotażowej do skali przemysłowej. Różne związki skrobi z kwasami omega-3 zostały scharakteryzowane fizycznie pod względem stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Dodatkowo zbadano ich zachowanie w symulowanych warunkach panujących w układzie pokarmowym poprzez wystawianie ich na działanie środowiska kwaśnego i enzymów trawiennych.

Następnym krokiem było zintegrowanie bioaktywnych kwasów omega-3 i sylimaryny w nanokapsułkach w celu uzyskania nowatorskich produktów spożywczych, na przykład makaronów lub ciasta na chleb. Testy wynikowych produktów na pacjentach z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wykazały złagodzenie objawów zapalnych, co wskazuje na korzystne działanie.

Projekt NANOFOODS skutecznie wykazał zwiększenie stabilności przetwarzania składników bioaktywnych, w tym sylimaryny i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki zamknięciu ich w nanokapsułkach. Podejście opracowane przez projekt NANOFOODS może stanowić metodę uzyskiwania bezpieczniejszych produktów spożywczych o zwiększonych walorach odżywczych i wyższej jakości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę