Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OSGRAM — Wynik w skrócie

Project ID: 232362
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Zmniejszanie zakłóceń radarów kontroli lotów powodowanych przez turbiny wiatrowe

W ostatnich latach zwrócono uwagę na możliwość zakłócania pracy cywilnych radarów lotniczych przez turbiny wiatrowe, co utrudnia rozmieszczanie instalacji wiatrowych. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali nowatorskie materiały minimalizujące zakłócenia, przybliżając Europę do realizacji ambitnych planów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Zmniejszanie zakłóceń radarów kontroli lotów powodowanych przez turbiny wiatrowe
Cele przyjęte przez UE przewidują pozyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., a w 2050 r. już 100%. Turbiny wiatrowe odpowiadają za coraz większą część produkcji energii w UE. Ze względu na duże rozmiary i ciągły ruch łopat turbiny mogą jednak zakłócać działanie radarów cywilnych, co rodzi wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa ruchu lotniczego i morskiego w pobliżu lądowych i morskich farm wiatrowych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu OSGRAM opracowano nowatorski materiał pochłaniający fale radarowe, który jest tańszy i skuteczniejszy od istniejących materiałów tego typu. W tym celu naukowcy wykorzystali polimer przewodzący, polianilinę. Kluczem do sukcesu było opracowanie nieosiągalnego dotychczas dla polianiliny procesu ciągłej polimeryzacji z wykorzystaniem technologii oscylacyjnego przepływowego reaktora przegrodowego. Zwiększona kontrola nad polimeryzacją umożliwiła naukowcom dostosowanie właściwości materiału do wymagań pochłaniania fal radarowych używanych przez radary kontroli lotów i radary morskie. Wstępne testy wykazały obiecujące parametry pochłaniania i tłumienia promieniowania mikrofalowego na pożądanych pasmach częstotliwości. Nowatorskie materiały pochłaniające fale radarowe mogą być używane na wieży, gondoli (części mieszczącej przekładnię, prądnicę, układ napędowy itp.) oraz na samych łopatach.

Ze względu na ograniczenia przestrzenne coraz częściej planuje się budowy farm wiatrowych w pobliżu szlaków żeglugowych i korytarzy powietrznych, a technologia OSGRAM powinna ułatwić uzyskiwanie zgody w takich przypadkach. Zwiększenie udziału energii wiatrowej w europejskiej produkcji energii ze źródeł odnawialnych będzie ważnym krokiem w kierunku przechodzenia na wyłącznie ekologiczne źródła energii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę