Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mózg, zmysły i ruch

Jak mózg wykorzystuje informacje przekazane przez zmysły, aby podjąć decyzję o wykonaniu danej czynności? Zespół naukowców poszukiwał odpowiedzi na to pytanie, analizując powiązania pomiędzy percepcją, zachowaniami motorycznymi i aktywnością neuronów.
Mózg, zmysły i ruch
Ilość informacji, które do nas docierają, wydaje się nieskończona. Nasze zrozumienie procesów przetwarzania tych informacji ze świata zewnętrznego w naszych mózgach jest jednak nadal bardzo ograniczone. Projekt CODDE ("Co-ordination for optimal decisions in dynamic environments") był finansowaną przez UE inicjatywą badawczą, w której uczestniczyli eksperci z różnych dziedzin, aby naświetlić podstawowe procesy, które zachodzą w obrębie naszych szlaków sensorycznych i neuronalnych.

Połączenie badań psychofizycznych, rejestrowanie ruchu, czynnościowe obrazowanie mózgu i rzeczywistość wirtualna stanowiły podstawę dla zespołu do stworzenia modeli teoretycznych umożliwiających poszerzenie naszej wiedzy w trzech głównych dziedzinach: wydajne wykorzystanie przez mózg danych z narządów zmysłów, koordynacja ruchów na podstawie tych danych i adaptacja mózgu z wiekiem i pod wpływem doświadczenia.

Wyniki badania CODDE będą miały bezpośrednie zastosowanie praktyczne w wielu dziedzinach. Szczególnie obiecująca jest możliwość tworzenia technologii o wiele bardziej dostosowanych do poszczególnych użytkowników, od filmów 3D do zaawansowanych szkoleń dla kierowców. Możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych elementów zmysłowych w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości.

Wyniki projektu mogą też być pomocne w utrzymywaniu sprawności starszych osób, opracowywaniu skuteczniejszej metodyki nauczania dorosłych lub rehabilitacji pacjentów po urazach mózgu.

Wyniki projektu CODDE opublikowano w 18 artykułach w najważniejszych czasopismach naukowych i przedstawiono podczas 59 prezentacji na międzynarodowych konferencjach, dzięki czemu mogły dotrzeć do licznego grona naukowców i zainspirować do dalszych badań. Jednocześnie współpraca z przemysłem zapewni, że uzyskana w projekcie wiedza na temat pracy mózgu znajdzie zastosowanie praktyczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę