Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MICROBEOIL — Wynik w skrócie

Project ID: 220006
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Biorafinerie in situ z bakteriami podpowierzchniowymi

Naukowcy po raz pierwszy wykazali istnienie podpowierzchniowych bakterii beztlenowych w złożach ropy naftowej. Co więcej, wykazali, że powodowany przez nie rozkład może ułatwiać wydobycie ropy naftowej.
Biorafinerie in situ z bakteriami podpowierzchniowymi
Uzależnienie ludzkości od paliw kopalnych jest stale ogromne, przez co zabezpieczenie i wydajna eksploatacja złóż oleju ciężkiego jest zagadnieniem naglącym. Dane geochemiczne wskazują na biodegradację większości światowych zasobów ropy przez bakterie beztlenowe obecne głęboko w jej złożach. Jednakże nasza wiedza na temat tej domniemanej ogromnej populacji, o której uważa się, że dorównuje biomasą tej powierzchniowej, jest ograniczona.

Naukowcy postanowili zbadać bogatą florę bakterii podpowierzchniowych podczas finansowanego przez UE projektu MICROBEOIL ("Microbiology of anaerobic hydrocarbon degradation in petroleum reservoirs"). Piaski bitumiczne w Kanadzie, niekonwencjonalne pole naftowe o wysokim stężeniu siarki, dostarczyły odpowiednich przykładów, które zostały następnie poddane wszechstronnej analizie.

Przełomowe prace zaowocowały pierwszą na świecie publikacją na temat mikroorganizmów beztlenowych na takim polu naftowym. Naukowcy stwierdzili, że epsilonproteobakterie bytują w dużych ilościach w ropie naftowej występującej w formacjach wodonośnych o niskich temperaturach powiązanych ze złożami oleju ciężkiego. Co ciekawe, powodowane przez nie biodegradacja jest w rzeczywistości korzystna. Desulfuryzacja ropy naftowej jest ważnym procesem w ramach biorafinacji i jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku piasków bitumicznych. Bakterie odkryte przez naukowców uczestniczących w tym projekcie katalizują ten proces, stanowiąc swoistą biorafinerię in situ. Może to okazać się użyteczne podczas przyszłej eksploatacji piasków bitumicznych.

Wyniki projektu MICROBEOIL dostarczają przełomowych danych dowodzących, że dominacja epsilonproteobakterii w polach naftowych o niskich temperaturach nie jest artefaktem wynikającym z prowadzonych badań eksperymentalnych, jak wcześniej sądzono. Naukowcy wykazali również, że pola naftowe o wysokiej temperaturze są zdominowane przez inne bakterie podpowierzchniowe. Te odkrycia są podstawą do dalszych badań, które poszerzyłyby naszą wiedzę na temat podpowierzchniowych złóż ropy naftowej i umożliwiły ich lepszą eksploatację.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę