Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszanie reakcji chemicznych o znaczeniu przemysłowym

Naukowcy zbadali metody prostszego syntetyzowania dwóch trudnych w przetwarzaniu, ale bardzo ważnych kategorii związków chemicznych: fosforków metali i amin.
Ulepszanie reakcji chemicznych o znaczeniu przemysłowym
Metale przejściowe odgrywają istotną rolę w wielu reakcjach chemicznych o znaczeniu przemysłowym, występując również w związkach używanych w licznych materiałach i urządzeniach. Wiele reakcji syntezy wykorzystujących takie materiały wymaga ekstremalnych warunków i skomplikowanych procesów. Naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt P NANOPARTICLES, aby opracować prostsze procesy dla dwóch ważnych reakcji wykorzystujących metale przejściowe.

Pierwsza reakcja to synteza nanokryształów fosforków metali (MxPy) z wykorzystaniem wydajniejszych dawców fosforu niż w przypadku metod konwencjonalnych. Nanokryształy MxPy mogą mieć przydatne właściwości katalityczne, elektroniczne i magnetyczne. Zespół wybrał dwa różne fosforki metali: fosforek niklu (Ni2P) i fosforek indu (InP). Pierwszy związek jest katalizatorem w procesie usuwania siarki z ropy naftowej (hydroodsiarczania), natomiast drugi jest półprzewodnikiem o potencjalnych zastosowaniach w optoelektronice i obrazowaniu medycznym. Zespół pomyślnie połączył nanocząsteczki białego fosforu (P4) i Ni(0), uzyskując Ni2P. Otworzyło to drogę do używania nanocząsteczek In(0) w procesie tworzenia nanocząsteczek InP o doskonałej skali dyspersji.

Przeprowadzono szereg badań nad redukcją diazotu (N2) do amoniaku (NH3), z którego są następnie syntetyzowane aminy (NR3) o znaczeniu przemysłowym. Bezpośrednie przekształcanie N2 w inne związki azotowe, na przykład NR3, jest trudne i wymaga aktywacji N2 na związku metalu. Naukowcy zbadali możliwości używania związku molibdenu z rodnikami sililowymi i nanocząsteczkami do aktywacji N2 i wytwarzania związków NR3.

Projekt P NANOPARTICLES wniósł istotny wkład w badanie i poznawanie nowych, ulepszonych metod syntezy ważnych lecz trudnych w syntezie związków chemicznych. Niezbędne są dalsze badania w celu pełnego scharakteryzowania opracowanych układów, ale zdobyta dotąd wiedza wskazuje kierunki przyszłych prac.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę