Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EcoWeb — Wynik w skrócie

Project ID: 282864
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Austria

Innowacyjna platforma dla ekologicznych firm

Portal zawierający informacje o innowacjach w dziedzinie ekologicznych badań pomaga europejskim firmom szybkiej wykorzystywać i wprowadzać na rynek ekologiczne technologie.
Innowacyjna platforma dla ekologicznych firm
W miarę jak zrównoważony rozwój staje się priorytetem na całym świecie, Europa coraz szerzej sięga po ekoinnowacje, jednak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają zaległości w tej dziedzinie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "EcoWeb a dynamic e-dissemination platform for EU eco-innovation research results" (ECOWEB) umacniano transfer technologii na kontynencie. W projekcie stworzono platformę, która pozwala przyspieszyć wymianę informacji i transfer ekoinnowacyjnych rozwiązań, a tym samym pomaga wzmocnić wzrost gospodarczy.

W szczególności, projekt pomagała MŚP w wykorzystaniu ekoinnowacji będących efektem badań prowadzonych przy wsparciu środków unijnych. Portal EcoWeb umożliwił firmom nawiązanie współpracy z sieciami i twórcami ekoinnowacji. Do tego celu służą między innymi informacje o wynikach prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ekoinnowacji, dopasowywanie ich do potrzeb technicznych MŚP oraz zbliżanie innowacji do MŚP, zamiast poszukiwania innowacji przez firmy.

Platforma ułatwia dostęp do ekoinnowacyjnych rozwiązań powstałych dzięki środkom UE, w tym czystych technologii, przedstawiając je w nowatorskiej, dynamicznej i uwzględniającej potrzeby użytkownika aplikacji. Odwiedzający mogą w jednym miejscu znaleźć najświeższe informacje o wynikach badań, a portal automatycznie zbiera dane z baz prowadzonych przez unijne programy.

Aby zrealizować te cele, uczestnicy projektu ECOWEB zwrócili się do ponad 700 europejskich podmiotów i nawiązali współpracę w wieloma z nich, włączając w przedsięwzięcie liczne MŚP. Założono, że projekt dotrze do 200 000 interesariuszy, a platforma notuje ponad 15 000 odwiedzin rocznie.

Choć realizacja projektu dobiegła już końca, jego efektem jest portal EcoWeb, który wciąż się rozwija, udostępniając informacje na temat przeszło 3300 ekoinnowacji w Europie. Dotyczą one zarówno produktów i technologii, jak i aplikacji oraz procesów.

Platforma pomaga europejskim firmom w pokonywaniu barier takich jako ograniczony dostęp do informacji zewnętrznych i wiedzy, brak odpowiednich partnerów biznesowych oraz niedostateczna współpraca badawcza z instytucjami akademickimi. Dzięki szeregowi dodatkowych wydarzeń i działań informacyjnych, projekt niewątpliwie przyczynia się — i będzie przyczyniał się w przyszłości — do budowy bardziej ekologicznej, czystej i zrównoważonej Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekologiczna firma, innowacje w dziedzinie badań naukowy, technologie ekologiczne, zrównoważoność, ekoinnowacje, elektroniczna platforma informacyjna, wyniki badań, transfer technologii, wzrost gospodarczy, ekologiczne technologie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę