Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

APRAISE — Wynik w skrócie

Project ID: 283121
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niderlandy

Gwarantowanie efektywności polityki zrównoważonego rozwoju w UE

Wspomagając przejście do zrównoważonego społeczeństwa europejskiego, uczestnicy projektu APRAISE dokonali oceny realizacji polityk i stworzyli nowe narzędzia do analizy polityki, aby zapewnić powodzenie w krótkiej i długiej perspektywie.
Gwarantowanie efektywności polityki zrównoważonego rozwoju w UE
UE wyznaczyła państwom członkowskich ambitne cele strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby umożliwić osiągnięcie i utrzymanie docelowych poziomów, UE sfinansowała projekt APRAISE (Assessment of policy impacts on sustainability in Europe) angażujący 10 agencji badań środowiskowych. Analiza przeprowadzona w ramach projektu umożliwi formułowanie skuteczniejszych, sprawniejszych i wydajniejszych (3E) europejskich polityk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jednym z głównych osiągnięć projektu było opracowanie metody 3E do oceny wyników polityki. Ma ona pomóc prawodawcom w bardziej systematycznej ocenie spodziewanego wpływu polityki poprzez wysuwanie bardziej świadomych założeń o jego aspektach związanych z kontekstem, wdrażaniem i zachowaniem interesariuszy. Uwzględnia ona szeroki zakres czynników wpływających na politykę, a jej zastosowanie pozwoli poprawić znajomość i efektywność instrumentów polityki środowiskowej.

Metodę APRAISE 3E w połączeniu z modelami kwantyfikowanymi przetestowano w sześciu analizach przypadków w siedmiu krajach członkowskich UE. W analizach przypadków uwzględniono interakcje między rozmaitymi strategiami politycznymi. Obejmowały one, między innymi, polityki odnoszące się do energii wiatrowej i wytwarzania energii wodnej oraz ich wpływu na ekosystemy, a także wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i jego konfliktu z innymi politykami środowiskowymi. Dodatkowe dziedziny obejmowały oddziaływanie polityki na kwestię zrównoważonego budownictwa, politykę gospodarki odpadami, a także synergię i kompromisy pomiędzy instrumentami polityki promowania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (RES-E) a tymi promującymi efektywność energetyczną (EE).

Ważnym aspektem projektu APRAISE było wykazanie konieczności wykraczania poza samo osiąganie celów, które może przesłaniać brak zrównoważenia lub nieefektywność polityki. Potwierdzają to niektóre z analiz przypadków. Aby polityka środowiskowa wspomagała realizację średnio- i długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju UE, konieczne jest baczne śledzenie procesów projektowania, realizowania i oceny polityk.

W ramach projektu wykorzystano różnorodne sposoby zapewnienia upowszechniania wyników i dalszego stosowania stworzonych metod i narzędzi. Przygotowano między innymi ulotki, broszury, materiały wideo, biuletyny oraz kilka artykułów w prestiżowych biuletynach i magazynach. Partnerzy projektu wzięli też udział w zewnętrznych konferencjach i warsztatach, podczas których analizowano i omawiano zbadane przypadki i metodę 3E.

Można mieć nadzieję, że wypracowana w ramach projektu cenna wiedza na temat skutecznej realizacji polityki przyczyni się do umacniania UE i promowania jej zrównoważonego rozwoju. Taka UE będzie liderem w ochronie środowiska, dzięki czemu będzie nie tylko wyznaczać, ale też regularnie osiągać cele poprzez efektywne procesy polityczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Polityka zrównoważonego rozwoju, implementacja polityki, analiza polityki, zrównoważony rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę