Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANVIL — Wynik w skrócie

Project ID: 284678
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY

Dogłębna analiza europejskich systemów bezpieczeństwa cywilnego

Reagowanie na kryzysy i nagłe wypadki w UE ma decydujący wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Badanie systemów zabezpieczeń cywilnych odsłoni ich mocne i słabe strony i pomoże decydentom usprawnić zarządzanie kryzysowe.
Dogłębna analiza europejskich systemów bezpieczeństwa cywilnego
Policja, służby przeciwpożarowe i ratunkowe to kluczowy element systemów bezpieczeństwa cywilnego, który decyduje o skuteczności działań zapobiegawczych i reagowania na sytuacje kryzysowe i katastrofy. Ponieważ systemy te działają inaczej w różnych krajach Europy, UE ma zamiar poddać je analizie i ocenie skuteczności.

W ramach finansowanego przez UE projektu 'Analysis of civil security systems in Europe' (ANVIL) naukowcy badają działanie tych systemów w różnych krajach I regionach w celu zidentyfikowania skutecznych I nieskutecznych rozwiązań. Badacze skupiają się na gotowości I sposobach reagowania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy przemysłowe, klęski żywiołowe, wybuchy chorób zakaźnych, wypadki transportowe, awarie infrastruktury krytycznej I ataki terrorystyczne.

Aby osiągnąć te cele, zespół projektu bada główne wskaźniki I funkcje systemów bezpieczeństwa cywilnego z różnych perspektyw. Dogłębnie badane są aspekty kulturowe I historyczne tych systemów, jak również aspekty prawne I konstytucyjne. Relacje pomiędzy systemami bezpieczeństwa cywilnego I obywatelami są również uwzględniane, jak również rola sektora prywatnego w utrzymywaniu bezpieczeństwa obywateli.

W ramach projektu, główne wskaźniki ujawniają skuteczność, wydajność I zasadność systemów w oparciu o ostatnie sytuacje kryzysowe w różnych badanych krajach. Zespół przeprowadza również wywiady z ekspertami ds. Bezpieczeństwa obywatelskiego, zarządzania kryzysowego I administracji publicznej, przyglądając się również istniejącym mechanizmom oceny.

Dotychczas odbyło się już wiele kontaktów z ekspertami, decydentami I pracownikami akademickimi, a celem tych kontaktów było stworzenie metodologii na rzecz oceny systemów bezpieczeństwa cywilnego w Europie. Zespół projektu dokonał namacalnych postępów w zakresie gromadzenia danych według krajów I stworzył protokół oceny do krzyżowego porównania tych systemów.

Po przygotowaniu metodologii mapowania ANVIL I definicji skuteczności, wydajności I zasadności systemów, kraje UE znajdą się w lepszym położeniu, by móc oceniać I usprawniać swoje systemy ochrony obywatelskiej. Zespół projektu pracuje nad listą szczegółowych zaleceń dla decydentów, która przedstawia rozwiązania skuteczne I nieskuteczne I pomaga rządom podnosić poziom bezpieczeństwa w wielu obszarach. Mając na uwadze fakt, że nie jest możliwe wdrożenie jednego uniwersalnego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich krajach UE, projekt ANVIL przyczyni się do zaprojektowania lepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń, które przyniosą korzyści całej Wspólnocie I jej obywatelom. Film wideo dotyczący projektu można obejrzeć tutaj .

Powiązane informacje

Tematy

Security
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę