Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kampania na rzecz badań z dziedziny lotnictwa

Finansowany przez UE projekt komunikacyjny szeroko upowszechnia informacje na temat nowego europejskiego strategicznego planu działań w dziedzinie produkcji i projektowania samolotów. Rozwój europejskiego przemysłu lotniczego pobudza wzrost gospodarczy i tworzy miejsca pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach.
Kampania na rzecz badań z dziedziny lotnictwa
Europa od dawna dostrzega znaczenie lotnictwa. Ostatnio opublikowany został dokument "Flightpath 2050" — europejski program rozwoju lotnictwa po roku 2020, dalekosiężna wizja przyszłych wyzwań i potrzeb lotnictwa i transportu powietrznego.

W oparciu o ten dokument stworzono nowy strategiczny plan badań i innowacji w dziedzinie lotnictwa (SRIA), ustanawiający już dziś cele dla europejskiego lotnictwa na rok 2050. Aby pomóc w promowaniu planu działań, powstał finansowany przez UE projekt AERA - PRO ("Aeronautics and air transport European research agenda - promotion").

Głównym celem projektu było zapewnienie jak najszerszego oddziaływania strategicznego planu działań w dziedzinie lotnictwa. W ramach AERA - PRO zorganizowano serię dziewięciu konferencji w różnych krajach Europy, na których promowano główne założenia SRIA.

Dzięki szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej udało się także zwiększyć profil unijnych badań lotniczych w skali globalnej. Dzięki projektowi plan działań stał się dobrze znanym dokumentem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych stron sektora lotnictwa i transportu powietrznego w Europie i na świecie.

Ukończony już projekt AERA - PRO wniósł ponadto wkład w realizację celów SRIA. Odegrał też niewielką, ale istotną rolę w działaniach na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego zaspokojenia potrzeb transportowych w UE, a także przyczynił się do utrzymania przez Europę wiodącej pozycji w zakresie badań lotniczych.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę