Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca między UE a Japonią w dziedzinie badań i innowacji dotyczących lotnictwa cywilnego

SUNJET to europejski projekt mający na celu wspieranie współpracy między Europą a Japonią w zakresie badań i innowacji z dziedziny lotnictwa cywilnego.
Współpraca między UE a Japonią w dziedzinie badań i innowacji dotyczących lotnictwa cywilnego
W ramach projektu SUNJET stworzono wstępne ramy, bazę danych i sieć ułatwiające i wspierające współpracę w dziedzinie badań i innowacji lotniczych między Japonią a Europą. Stworzył on też pole do lepiej zorganizowanego dialogu, umożliwiającego identyfikację podobieństw w planach i programach działań badawczych.

Uczestnicy projektu określili obopólnie korzystne obszary współpracy UE-Japonia w przedmiotowej dziedzinie. Zaproponowano także plany współpracy w tych obszarach.

Ponadto, w ramach SUNJET wypracowano wspólne definicje mechanizmów administracyjnych i wyjaśniono zasady rządzące tego rodzaju współpracą europejsko-japońską. Chodzi tu o mechanizmy finansowania, jak również o określenie głównych barier dla współpracy i zaproponowanie sposobów na ich pokonanie.

Projekt SUNJET doprowadził do zidentyfikowania obszarów wzajemnie korzystnej współpracy, zapewniając efektywną wymianę między instytutami badawczymi i uczelniami wyższymi. Ważnym osiągnięciem projektu jest stworzenie planu potencjalnych tematów współpracy oraz opracowanie zasad i punktów odniesienia z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych stron.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę