Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

D-RAIL — Wynik w skrócie

Project ID: 285162
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Zmniejszenie liczby przypadków wykolejenia pociągów towarowych oraz ograniczenie ich skutków

Zapobieganie wykolejeniom pociągów jest czynnikiem kluczowym na drodze do usprawnienia europejskiego systemu kolei. W ramach inicjatywy UE opracowano nowe systemy do monitorowania i ograniczania skutków oraz zbadano integrację istniejących systemów, a także zapewniono zalecenia i wytyczne jako wkład do nowych standardów i rozporządzeń UE.
Zmniejszenie liczby przypadków wykolejenia pociągów towarowych oraz ograniczenie ich skutków
W ciągu dziesięciu lat do 2013 r. koleje europejskie odnotowały ponad 600 przypadków wykolejenia pociągów towarowych, które kosztowały ponad 200 mln EUR rocznie. Zapobieganie wykolejeniom przyniosłoby znaczne usprawnienie usług kolejowych w Europie. Najpierw jednak należy poznać ich przyczyny.

W celu ich zbadania UE sfinansowała projekt D-RAIL (Development of the future rail freight system to reduce the occurrences and impact of derailment), którego wyniki mają pomóc w zapobieganiu wykolejeniom oraz ograniczeniu ich skutków.

W początkowej fazie projektu skupiono się na analizie ostatnich przypadków wykolejenia, ich przyczynach i prawdopodobnych wskaźnikach. Analiza ta obejmowała skutki społeczne i gospodarcze wykolejenia, a także potrzeby europejskiego rynku kolejowego w miarę zbliżania się do roku 2050. Rozważono również pojawiające się w tym okresie technologie, które mogą okazać się przydatne w zapobieganiu wykolejeniom i łagodzeniu ich skutków.

Przeprowadzono analizę kosztów i korzyści w celu ustalenia wpływu wprowadzania różnych środków w zakresie nadzoru i łagodzenia skutków na gospodarkę. Kolejna analiza dotyczyła przyczyn i skutków wykolejenia, a także ewentualnych środków zapobiegawczych. W ramach tej analizy zidentyfikowano i oceniono również główne czynniki prowadzące do wykolejenia. Analiza umożliwiła opracowanie tanich rozwiązań, które pozwolą zminimalizować lub wyeliminować wykolejenia i zapewnią większe bezpieczeństwo.

Partnerzy projektu zbadali istniejące technik kontroli i monitorowania w zakresie zapobiegania wykolejeniom i łagodzenia ich skutków. Zbadano techniki monitorowania i środki bezpieczeństwa, a także zademonstrowano i sprawdzono nowe innowacyjne technologie zarówno dla pojazdów szynowych, jak i towarowych. Zespół przeanalizował również sposób integracji istniejących i powstających systemów monitorowania i ograniczania ryzyka w całym systemie kolejowym.

Oceny techniczne i ekonomiczne przeprowadzone w ramach projektu D-RAIL wykazały, że można ograniczyć liczbę przypadków wykolejania się pociągów towarowych w Europie oraz zmniejszyć powiązane z nimi koszty odpowiednio o 8–12% i 10–20%. Przyniesie to korzyści nie tylko stronom zainteresowanym sektorem kolejowym, ale też całemu społeczeństwu europejskiemu. Ponadto pomoże to w promocji kolejowego transportu towarowego, a jednocześnie zmniejszy ogólny niekorzystny wpływ na środowisko.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Pociąg towarowy, wykolejenia, koleje, system kolejowego transportu towarowego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę