Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RESTORE — Wynik w skrócie

Project ID: 909030
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Zrównoważona gospodarka lasami borealnymi

Lasy borealne północnej Eurazji stanowią niezbędny i niezastąpiony zasób dla UE i Federacji Rosyjskiej. Przeprowadzono wspólną inicjatywę na rzecz stworzenia narzędzi do zrównoważonego zarządzania nimi i ich odbudowy.
Zrównoważona gospodarka lasami borealnymi
Dogłębne zrozumienie procesów następujących w starodrzewiu ma decydujące znaczenie dla właściwego zarządzania i rozwoju strategii ochrony. Celem projektu RESTORE ("Resilience and stability in developing tools for sustainable forest management and restoration") było stworzenie nowych narzędzi do zrównoważonej gospodarki regionami borealnymi w oparciu o progi odporności. Naukowcy zbadali bioróżnorodność w nienaruszonych lasach borealnych na terenie Federacji Rosyjskiej, a następnie zastosowali tę wiedzę w kontekście europejskim.

Dane rosyjskie połączono z danymi dotyczącymi lasów borealnych w Finlandii. Ten nietypowy zestaw danych obejmował stopniowanie od lasów nienaruszonych po lasy intensywnie gospodarowane. Wyniki wykorzystano do określenia odporności i stabilności w ekosystemach lasów borealnych przy użyciu wskaźników bioróżnorodności oraz do stworzenia narzędzi do zrównoważonej gospodarki leśnej i odbudowy lasów. Naukowcy zastosowali nowy wzór matematyczny i modele w celu zdefiniowania badań w europejskich lasach borealnych i sformułowania krótko- i długoterminowych celów odbudowy.

Partnerzy projektu odkryli, że rozkładające się pnie drzew stanowią długoterminowe zasoby węgla i składników odżywczych. Pełnią także rolę zbiorników azotu i fosforu i mają potencjał pozwalający na zmniejszenie przenikania do wód gruntowych i cieków będących następstwem ścinki drzew. Dlatego też usuwanie pniaków drzew do celów produkcji bioenergii może mieć znaczący wpływ na poziom składników odżywczych i ich obieg w lasach borealnych.

Naukowcy zbadali również wpływ produkcji drewna i wiórów drzewnych na wielkość i próchnienie szczątków leśnych (CWD) i epiksyliczne gatunki żyjące na zbutwiałym drewnie. Jakość CWD zmieniła się drastycznie w wyniku zbiórki pniaków, podczas gdy wyrąb zmniejszył pokrywę leśną i bogactwo gatunków we wszystkich grupach epiksylicznych.

Co więcej, zbiór pniaków miał destrukcyjny wpływ na ilość i bogactwo gatunków mchów i briofitów. Eksperymenty w zakresie odbudowy pokazały, że uschnięte drzewa i kontrolowane wypalanie lasów mają pozytywny wpływ na różnorodność gatunków grzybów i stanowią przydatne narzędzie sprzyjające odbudowie i zachowaniu bioróżnorodności w gospodarowanych lasach borealnych.

Zespół projektu RESTORE podkreślił komunikat, zgodnie z którym gospodarka leśna powinna naśladować sukcesję ekologiczną i naturalne zajścia, takie jak pożary i wichury. Projekt przyniesie wiele korzyści dla UE i krajowych decydentów, zarządców i właścicieli obszarów leśnych, ekologów i organizacje pozarządowe zarówno w Europie, jak i Rosji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę