Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne rozwiązania utrzymania dla europejskiej infrastruktury kolejowej

Europejski sektor kolejowy potrzebuje sposobu na przezwyciężenie ograniczeń starzejącej się infrastruktury. W ramach jednej z inicjatyw UE opracowano nowy system czujników automatycznych, który zastąpi inspekcje wizualne infrastruktury i pozwoli zoptymalizować monitorowanie napraw i określanie ich priorytetu.
Innowacyjne rozwiązania utrzymania dla europejskiej infrastruktury kolejowej
Tory w wielu częściach europejskiej sieci kolejowej pamiętają jeszcze XIX wiek i początki XX wieku, więc obecnie są w coraz gorszym stanie. Konieczne jest bieżące kontrolowanie i serwisowanie infrastruktury przy optymalizacji kosztów i priorytetów prac. Takie właśnie zadanie przyjęto dla finansowanego ze środków UE projektu SMART RAIL (Smart maintenance and analysis of transport infrastructure).

Prace rozpoczęto od lokalnych ocen wybranych odcinków infrastruktury kolejowej w całej Europie. W ocenach uwzględniano aktualny stan infrastruktury oraz szacunkowe prawdopodobieństwo uszkodzeń dla różnych sposobów użytkowania i warunków pogodowych.

Nowatorskie techniki rejestrowania w czasie rzeczywistym danych na temat pracy infrastruktury kolejowej, w tym mostów, torów i odcinków nachylonych, zostały opracowane i przetestowane na infrastrukturze w różnych regionach UE. Zastosowano między innymi czujniki do monitorowania tempa korozji mostów stalowych i betonowych, techniki geofizyczne do oceny stanu torów na odcinkach odsłoniętych i nasypach, akcelerometry do mierzenia stopnia wymywania podpór mostów oraz system wczesnego ostrzegania o osunięciach ziemi.

Opracowano narzędzie oceny cyklu życia, które pozwoli zademonstrować korzyści ekologiczne i ekonomiczne ze stosowania testowanych technik. Demonstracje przeprowadzono w sieciach kolejowych w Irlandii, Chorwacji, Polsce i Słowenii.

W witrynie internetowej projektu zamieszczono wytyczne dotyczące wdrażania praktycznych rozwiązań, aby sprostać potrzebom użytkownikom i promować popularyzację wyników. Zorganizowano specjalistyczne warsztaty i sesje na konferencjach oraz opublikowano szereg artykułów naukowych.

Dzięki wysiłkom projektu SMART RAIL operatorzy i zarządcy infrastruktury mają do dyspozycji innowacyjne metody i opłacalne środki zapewniania bezpieczeństwa i jakości europejskiej infrastruktury kolejowej w przyszłości.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Infrastruktura kolejowa, system czujników automatycznych, naprawy, inteligentna konserwacja, infrastruktura transportowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę