Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Cancer therapies — Wynik w skrócie

Project ID: 275139
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Transfer adoptywny limfocytów T bronią w walce z rakiem

Transfer adoptywny limfocytów T może okazać się skuteczną metodą walki z chorobami nowotworowymi. Umożliwi aktywizację układu odpornościowego i długoterminową odporność przeciwnowotworową.
Transfer adoptywny limfocytów T bronią w walce z rakiem
Nabyty układ odpornościowy korzysta z wyspecjalizowanych komórek i molekuł, aby budować pamięć immunologiczną po pierwszym zetknięciu z patogenem. Oznacza to, że w przypadku ponownego narażenia na ten sam patogen, organizm szybciej uruchamia swoistą, silniejszą odpowiedź immunologiczną.

Rola układu odpornościowego w zwalczaniu nowotworów jest obiektem wnikliwych badań. Wydaje się, że nowotwór złośliwy ma szereg mechanizmów unikania odpowiedzi immunologicznej. Naukowcy opracowali więc szereg metod ponownej aktywacji układu immunologicznego lub zwiększenia immunogenności antygenów nowotworowych. Jedną z tych strategii jest użycie zmodyfikowanych genetycznie ludzkich limfocytów T, w których dochodzi do ekspresji chimerycznych receptorów antygenów (CAR) skierowanych przeciw antygenom nowotworowym.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu CANCER THERAPIES (Use of adoptive T cell transfer in combination with oncolytic adenoviruses for cancer treatment) skupili się na limfocytach CD4+ o fenotypie Th17 w celu promowania długotrwałej odporności przeciwnowotworowej. Ich prace bazowały na danych przedklinicznych o skuteczności immunoterapii przeciwnowotworowej z użyciem limfocytów CD4+ Th17.

Uczestnicy projektu uzyskali limfocyty Th17, w których dochodziło do ekspresji chimerycznych receptorów z białkową domeną indukowanego kostymulatora (ICOS). Celem było utrzymanie fenotypu Th17 po rozpoznaniu antygenu. Transfer adoptywny tych limfocytów do organizmu myszy z guzami nowotworowymi nasilił reakcje przeciwnowotworowe, w wyniku czego u 70% myszy nastąpiła całkowita remisja. Wskazuje to wyraźnie, że wybrane domeny CAR mogą nasilać utrzymanie i funkcje efektorowe limfocytów T in vivo.

Inna metoda polegała na sprzężeniu limfocytów CAR-T z adenowirusami onkolitycznymi, znanymi ze zdolności celowania w komórki nowotworowe, namnażania się w nich i ich niszczenia. Naukowcy zamierzali wzmocnić działanie modyfikowanych limfocytów T po transferze adoptywnym poprzez przeciwdziałanie immunosupresji i zmniejszanie obciążenia guzem. Doświadczenia wykazały, że oddziaływanie na komórki guza limfocytami T sprzężonymi z wirusami onkolitycznymi zwiększało ekspresję CAR-T in vitro po rozpoznaniu antygenu, a in vivo pozwalało bardziej znacząco zmniejszyć guza.

Wprawdzie nie wiadomo jeszcze, czy limfocyty CAR-T i wirusy onkolityczne działają w synergii, jednak to podejście łączone wzmaga działanie przeciwnowotworowe. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie tej wiedzy do zwiększenia skuteczności terapii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transfer adoptywny limfocytów T, nowotwór złośliwy, układ odpornościowy, CAR, adenowirus onkolityczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę