Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NORFACE II — Wynik w skrócie

Project ID: 263903
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Większe możliwości finansowania badań

Finansowane ze środków UE działanie umacnia współpracę między europejskimi agencjami finansowania badań z dziedziny nauk społecznych, wykorzystując zdobycze wcześniej realizowanych programów. Ogólnym celem projektu NORFACE II było pogłębienie i umocnienie międzynarodowej współpracy oraz poszerzenie sieci działań i zwiększenie roli UE.
Większe możliwości finansowania badań
Realizowany od 2004 r. projekt NORFACE usprawnił współpracę badawczą w dziedzinie nauk społecznych i przyczynił się do budowy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w tym obszarze. Celem projektu NORFACE II ("New opportunities for research funding agency co-operation in Europe II") było wykorzystanie istniejącej sieci NORFACE i przygotowanie nowej sieci ERA-Net Plus.

Podczas realizacji projektu koordynowano działalności sieci przy pomocy pakietów dotyczących wspólnych badań i inicjatyw, a także poprzez wykorzystanie danych i infrastruktury badawczej z zakresu nauk społecznych. Trzecim obszarem działalności było zarządzanie siecią NORFACE, w tym działaniami informacyjnymi.

Pierwszy pakiet roboczy polegał na wybraniu tematu ("Przyszłość państwa dobrobytu") i opracowaniu planu tego nowego programu wspólnych badań NORFACE. Partnerzy NORFACE zebrali 16 mln euro na finansowanie badań nt. przyszłości państwa dobrobytu, a dodatkowe środki wyasygnowała Szwedzka Rada ds. Badań nad Zdrowiem, Życiem Zawodowym i Dobrobytem (Forte). W ramach projektu NORFACE złożono też wniosek i otrzymano dofinansowanie od Komisji Europejskiej dla sieci ERA-Net Plus.

Jeśli chodzi o drugi pakiet roboczy, opracowano skoordynowane strategie udoskonalenia danych w ramach NORFACE. Partnerzy zidentyfikowali też przyszłe kierunki rozwoju europejskich danych, tworząc mechanizmy ich wykorzystania. Ponadto, użyto doświadczeń i wniosków płynących z programu "Migracja" NORFACE, aby dopracować inicjatywę "Przyszłość państwa dobrobytu".

Zorganizowano specjalne wspólne wydarzenia umacniające współpracę międzynarodową, poszerzające działalności sieci oraz pomagające w wymianie doświadczeń, najlepszych praktyk i pomysłów. Do innych prac należała końcowa ocena pilotażowego programu badawczego NORFACE pt. "Ponowne wyłonienie się religii jako siły społecznej w Europie?". Działanie to miało na celu poprawę koordynacji nowego międzynarodowego programu "Przyszłość państwa dobrobytu".

Oprócz konsolidacji silnej platformy służącej do udostępniania i tworzenia nowej wiedzy, działania projektu NORFACE II doprowadziły do zwiększenia widoczności europejskich badań oraz pomogły nawiązać nowe więzi współpracy międzynarodowej. Projekt NORFACE II z powodzeniem umocnił współpracę naukową w dziedzinie nauk społecznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę