Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyjaśnianie struktury i funkcji spliceosomu

Naukowcy przystąpili do wyjaśnienia struktury i funkcji spliceosomu organizmu eukariotycznego, drożdży, ponieważ jest związany z produkcją białka. To powinno mieć istotny wpływ na sektor biomedyczny, spożywczy, rolny i inne, które wykorzystują biomolekuły.
Wyjaśnianie struktury i funkcji spliceosomu
Spliceosom to duży kompleks RNA i białek, który katalizuje usuwanie intronów z RNA prekursorowego (pre-mRNA) oraz splicing kodujących egzonów w produkcji dojrzałych mRNA. U1, U2, U5 i U4/U6 to małe nuklearne cząsteczki rybonukleoproteinowe (snRNP). Gromadzą się w substraty pre-mRNA wraz z białkami niekodującymi snRNP w celu uformowania spliceosomu. Po rozległym remodelowaniu uzyskiwany jest katalitycznie aktywny spliceosom.

Celem finansowanego ze środków UE projektu STRUCTUREU4U6SNRNP ("Structural and biochemical examination of the yeast U4/U6 snRNP") jest określenie struktury snRNP U4/U6 drogą krystalografii rentgenowskiej. To powinno zapewnić wgląd w mechanizm aktywacji spliceosomu.

W pierwszym etapie projektu naukowcy wyprodukowali wszystkie komponenty (18 białek i 2 RNA) w ilościach wystarczających do krystalograficznego badania przesiewowego. Zbadano biochemicznie proces gromadzenia się tych komponentów in vitro. Odkrycia ujawniły, że możliwe jest uformowanie kompleksu oraz że wszystkie jego komponenty gromadzą się do postaci tego kompleksu z dużym powinowactwem. Ponadto, istniał wysoki stopień konformacyjnej lub kompozycyjnej heterogeniczności występującej z chwilą wiązania jednego z głównych komponentów, tak zwanych białek Sm (kompleks LSm). Skupiając uwagę na kompleksie LSm, naukowcom udało się uzyskać materiał o znacznie wyższej homogeniczności przy użyciu natywnej spektrometrii mas do walidacji. Obecnie prowadzone są prace, które mają pomóc określić największą konstrukcję snRNA U4/U6 umożliwiającą uformowanie wyraźnego kompleksu zawierającego LSm nadającego się do krystalizacji.

Ostatecznym celem było zrozumienie mechanizmu splicingu w szczegółach, jakie daje rozdzielczość atomowa. Wyniki projektu przyczyniły się do lepszego zrozumienia bardzo ważnych i fundamentalnych procesów komórkowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę