Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ukwiał morski odpowiedzią na tajemnice rozwoju układu nerwowego

Ukwiał morski należy do pradawnej grupy zwierząt i dysponuje prostą siecią rozproszonych połączeń nerwowych. Analiza genetyczna rozwoju układu nerwowego tego stworzenia morskiego może stanowić klucz do zrozumienia mechanizmu regeneracji nerwów w złożonym układzie nerwowym człowieka.
Ukwiał morski odpowiedzią na tajemnice rozwoju układu nerwowego
Członkowie rodziny parzydełkowców (Cnidaria), w tym koralowce, meduzy i ukwiały morskie, dysponują nieośrodkowym układem nerwowym. Finansowany przez UE projekt ANTSAN ("Analysis of the neural transcriptome of the sea anemone Nematostella vectensis") zajmujący się rozwojem układu nerwowego oparto na tej prostocie organizacji.

Projekt ANTSAN ma na celu zidentyfikowanie profilu ekspresji genów neuronów Nematostella, a następnie wybór genów z tego zestawu danych do dalszej analizy funkcjonalnej. Jednak trudności techniczne dotyczące zbierania RNA z odosobnionych neuronów pokierowały badania ku dwóm ważnym cząsteczkom, promotorowi i inhibitorowi neurogenezy: odpowiednio NvSoxB(2) i sygnalizacji Notch. Zespół projektu wykorzystał technikę redukcji genów metodą knockdown z udziałem morfolino, metody transgenicznej i lekoterapii w celu zbadania wzajemnej zależności między tymi dwoma regulatorami.

Odkryto, że NvSoxB(2) odgrywa kluczową rolę we wczesnym rozwoju komórek nerwowych. Promotor ten podlega ekspresji w progenitorowych komórkach nerwowych, które następnie formują komórki nerwowe w ektodermie i endodermie. Wzajemna zależność między NvSoxB(2) a innymi regulatorami również została zbadana, jednak nacisk położono na interakcję ze szlakiem sygnalizacji Notch, ze względu na jego znaczenie w regulowaniu czynników proneuralnych.

Pomyślny wpływ na zdarzenia komórkowe i cząsteczkowe w neurogenezie organizmu N. vectensis stanowią temat prac, które zostaną opublikowane w powszechnie znanych magazynach Current Biology i Development. Prace w ramach projektu ANTSAN będą kontynuowane po jego zakończeniu; przeprowadzona zostanie mikroanaliza porównawcza larw ukwiału z w pełni rozwiniętym układem nerwowym oraz poddanych redukcji genów metodą knockdown.

Dane uzyskane w ramach projektu ANTSAN skupiają się na kontroli genetycznej neurogenezy i rzucają światło na rozwój prostych układów nerwowych. Ma to ogromny wpływ na dziedzinę biomedycyny zajmującą się regeneracją i terapią komórek nerwowych, ponieważ u ukwiałów możliwe jest całkowite odtworzenie komórek nerwowych na każdym etapie życia. Pomyślne wyniki projektu mogą spowodować rozwój możliwości terapeutycznych w zakresie regeneracji komórek nerwowych po urazach i chorobach układu nerwowego u ludzi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę