Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czynniki odpowiadające za podnoszenie się poziomu morza

Podnoszenie się poziomu morza to jeden z najlepiej widocznych i kosztownych skutków zmiany klimatu, jako że 10% światowej ludności mieszka w granicach 10 m średniego poziomu morza. W związku z tym badacze przyglądają się niektórym czynnikom odpowiadającym za zmiany w poziomie morza, chcąc zwiększyć dokładność prognoz w tym zakresie.
Czynniki odpowiadające za podnoszenie się poziomu morza
Wraz z intensyfikacją rozwoju przybrzeżnego i podnoszenia się poziomu morza, liczba osób, a także wartość aktywów narażonych na związane z tym zagrożenia, będzie wzrastać. Dlatego społeczeństwo musi się przystosować, a ponadto należy zwiększyć środki ochrony w celu minimalizacji szkód i strat ekonomicznych. Jednak skuteczność polityki adaptacyjnej zależy od dostępu decydentów do dokładnych prognoz dotyczących regionalnych zmian poziomu morza.

Zrozumienie procesów stojących za zmiennością poziomu morza pozostaje ograniczone ze względu na ich złożoną naturę. Dzieje się tak dlatego, że obejmują one szereg aspektów lokalnych, regionalnych i globalnych w różnej skali czasu, utrudniając tym samym wiarygodne prognozowanie przyszłych zmian.

Zagadnieniem tym zajęto się w ramach finansowanego przez UE projektu "The forcing of sea level rise in the Arctic, the North Atlantic and the Mediterranean Sea" (FORSEANAM). Celem inicjatywy było zbadanie mechanizmów odpowiadających za zmienność poziomu morza małej częstotliwości (sezonową lub dłuższą) w trzech głównych akwenach. W projekcie zidentyfikowano kluczowe procesy mające pozwolić badaczom usprawnić przyszłe prognozy poziomu morza.

Aby osiągnąć założenia projektu, partnerzy wykorzystali liczne zestawy danych, zarówno in situ, jak i satelitarne, a także modele oceaniczne i teorię. Uzyskane wyniki pozwoliły znacznie lepiej zrozumieć przyczyny zjawiska.

Przykładowo, w projekcie wykazano, że poziomy morza u wybrzeży europejskich wykazują wyraźne wahania w skali dziesięcioleci. Wyniki te jasno wskazują, że zmienność regionalna musi zostać uwzględniona w ocenach wpływu, tak by możliwe było wdrożenie odpowiednich polityk i strategii adaptacyjnych w sprawie podnoszenia się poziomu morza.

W projekcie FORSEANAM opracowano także rekonstrukcje globalnego poziomu mórz dla okresu 1900–2011, łącząc dane satelitarne i pomiaru oceaniczne. Dzięki tej rekonstrukcji wiemy, że globalny średni poziom morza podniósł się o około 20 cm w ciągu XX w.

Badacze zaobserwowali także niedawne przyspieszenie podnoszenia się poziomu morza, które wzrasta z czasem i jest wynikiem działalności człowieka. Takie przyspieszenie może postępować nadal z powodu wciąż rosnącego stężenia gazów cieplarnianych. Ponadto partnerzy projektu odkryli, że niezbędne są dalsze działania, które zwiększą potencjał prognostyczny modeli nagonu sztormowego.

Badacze zdołali oszacować udział zmienności klimatu wewnętrznego w niedawne przyspieszenie podnoszenia się poziomu morza. Oczekuje się, że te i przyszłe rezultaty stworzą naukową platformę, za pośrednictwem której zainteresowane strony będą mogły zdobywać kwalifikacje i ustanawiać multidyscyplinarne partnerstwa z wiodącymi naukowcami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podnoszenie się poziomu morza, zmiana klimatu, rozwój przybrzeżny, modele oceaniczne, gazy cieplarniane
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę