Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MCCYC — Wynik w skrócie

Project ID: 256568
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Nowe strategie syntezy w chemii organicznej

Europejscy naukowcy stworzyli nowe metody aktywowania wiązań węglowo–wodorowych (C–H) oraz wykorzystywania katalizatorów metalowych. Wyniki projektu mogą znaleźć natychmiastowe zastosowanie w badaniach biologicznych i medycznych, w których potrzebna jest łatwa synteza różnych złożonych związków.
Nowe strategie syntezy w chemii organicznej
Biologiczne makrocząsteczki składają się z węglowych grup funkcyjnych, często heterocyklicznych, takich jak indolizyny, izochinoliny czy pirydyny. Aby syntezować związki organiczne, chemicy muszą tworzyć nowe wiązania między atomami węgla. W tym celu wykorzystują grupy funkcyjne i cechy strukturalne o stosunkowo wysokiej złożoności chemicznej i reaktywności.

Celem finansowanego ze środków UE projektu MCCYC było opracowanie nowych metod umożliwiających skrócenie tych złożonych procedur oraz stworzenie nowych technik wydajnej i nieskomplikowanej syntezy związków organicznych. Proponowana przez badaczy metoda wykorzystuje aktywowanie prostych wiązań C–H obecnych w większości surowców. Umożliwia ona tworzenie z materiału wyjściowego wiązań węgiel–węgiel i węgiel–azot w jednym kroku.

W alternatywnej metodzie naukowcy zastosowali katalizatory metalowe, takie jak rod, do tworzenia kompleksów aktywnych, które katalizują funkcjonalizację nowych wiązań C–H a także reakcje cykloaddycji. W przyszłości te metaloorganiczne związki można będzie zastosować do nowych reakcji w oparciu o proces aktywacji wiązań C–H lub inne przydatne procesy.

Nowe metody syntezy mają szansę znacznie zwiększyć liczbę dostępnych technik budowania złożonych rusztowań molekularnych. Koncentrujące się na rdzeniach izochinolinowych i indolizynowych prace prowadzone w ramach projektu MCCYC oferują bardziej bezpośrednią metodę syntezy bibliotek cząsteczek na potrzeby badań biologicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę