Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozpowszechnianie nanotechnologii w biomedycznych badaniach translacyjnych

Odpowiedź na fundamentalne pytania w zakresie biomedycznych badań translacyjnych wymaga użycia nieinwazyjnych technik w rozdzielczości atomowej, które umożliwiłyby zbadanie struktury i funkcji komórek in vivo. Przeprowadzona niedawno inicjatywa pozwoliła na kontynuację i transfer badań realizowanych w Stanach Zjednoczonych do Republiki Słowackiej w celu wdrożenia i rozwinięcia nowych metodologii.
Rozpowszechnianie nanotechnologii w biomedycznych badaniach translacyjnych
Finansowany przez UE projekt MONINTERFLUOPROT ("Monitoring of cell signaling pathways via interaction of fluorescently tagged proteins") został zainicjowany w celu stworzenia multidyscyplinarnego programu biomedycznych badań translacyjnych na Wydziale Biofizyki Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach na Słowacji.

Dokładniej rzecz ujmując, celem projektu było wprowadzenie i ustanowienie pomiarów elektrofizjologicznych metodą całokomórkową patch clamp i mutagenezy miejscowej, a także stworzenie białek fluorescencyjnych do zastosowania w mikroskopii konfokalnej i pomiarach za pomocą przenoszenia energii rezonansu fluorescencyjnego (FRET) oraz immunocytochemii. Transfer tych metodologii rozszerzył możliwości badawcze fotodynamicznej przeciwnowotworowej terapii cząsteczkowej.

Podsumowując, projekt zaowocował poprawą jakości kształcenia na Wydziale Biofizyki. Dzięki transferowi wiedzy i badań, wydział uzyskał dodatkowe wsparcie finansowe na realizację krajowego projektu badawczego, a także finansowanego przez UE projektu dotyczącego obrazowania komórkowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę