Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dobre wieści dla sieci semantycznej

Idea sieci opartej na zależnościach semantycznych, w której eksperci i programiści mogą wspólnie pracować na rzecz ciągłego wzbogacania platform i treści sieciowych, otrzymała zastrzyk energii w postaci dynamicznego nowego narzędzia.
Dobre wieści dla sieci semantycznej
Sieć WWW wciąż ewoluuje, a naukowcy szukają sposobów na promowanie wspólnych standardów danych, na przykład w ramach takich inicjatyw, jak współpraca nad oprogramowaniem typu open source. Jednym ze sposobów na realizację tego celu jest koncepcja sieci semantycznej, w której można udostępniać dane i wykorzystywać je w ramach różnych aplikacji, organizacji i społeczności. Semantyczne oprogramowanie do współpracy umożliwia różnym podmiotom wzbogacanie informacji w dowolnej przestrzeni sieciowej oraz zwiększanie wartości systemów informatycznych, co ma stać się dominującą tendencją w Internecie przyszłości.

Trzy ważne branże, które docenią korzyści związane ze współpracą semantyczną w sieci to zarządzanie, edukacja i turystyka. Wyzwanie podjęli uczestnicy finansowanego przez UE projektu ONTOWIKI ("Semantic collaboration for enterprise knowledge management, e-learning and e-tourism"). Podjęli oni pracę nad narzędziem o nazwie ONTOWIKI, które ma wspomagać wizualne prezentowanie bazy wiedzy w postaci mapy informacji, umożliwiającej intuicyjne opracowywanie treści semantycznych.

To oprogramowanie typu open source oraz jego zastosowanie w sieci sprzyjają atmosferze współpracy, a użytkownicy mogą dodawać semantyczne reprezentacje na podstawie specyfikacji sieciowych w języku Resource Description Framework. Główną funkcją tego oprogramowania jest śledzenie zmian, co skłania do dyskusji nad każdym elementem bazy wiedzy, a także mierzy popularność zawartości i wynagradza wysiłki użytkowników.

W efekcie ONTOWIKI usprawnia wyszukiwanie i pobieranie danych za pomocą udoskonalonych semantycznych strategii wyszukiwania. Oprogramowanie to zostało opracowane w celu zmniejszenia barier związanych z nowo rozpoczynanymi projektami sieciowymi, a także, by zachęcić ekspertów z poszczególnych dziedzin do współpracy przy użyciu technologii semantycznych. W związku z tym zespół projektu starał się usprawnić działanie ONTOWIKI jako platformy umożliwiającej tworzenie treści semantycznych dotyczących e-learningu i e-turystyki oraz zarządzanie nimi.

Ważnym osiągnięciem w tym względzie było rozbudowanie i zintegrowanie produktów informatycznych partnerów zespołu projektu ONTOWIKI z sektora drobnych przedsiębiorstw oraz opublikowanie tych elementów oprogramowania w domenie open source. Wyniki projektu zostały zaprezentowane w ponad 30 publikacjach i czasopismach naukowych, a dodatkowo były rozpowszechniane podczas międzynarodowych konferencji, na blogach, a także w postaci filmów i prezentacji. W ten sposób zespół projektu ONTOWIKI w znacznym stopniu przyczynił się do udoskonalenia semantyki sieciowej oraz do ogólnego rozwoju sieci.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę