Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czyszczenie ultradźwiękowe w fabrykach żywności

Nowy system ultradźwiękowy umożliwia czyszczenie systemów przenośnikowych w zakładach przetwórstwa żywności przy minimalnym zużyciu wody i energii. Dla firm oznacza to oszczędność kosztów oraz zwiększenie wydajności.
Czyszczenie ultradźwiękowe w fabrykach żywności
Oszczędzanie wody dzięki technologiom ograniczającym jej zużycie w branży spożywczej jest dla Europy rozwiązaniem bardzo obiecującym, ponieważ umożliwia zwiększenie oszczędności oraz wskaźników wydajności w tysiącach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Większość zużycia wody związana jest z czyszczeniem, w związku z czym systemy stanowiące połączenie czyszczenia dźwiękowego oraz technologii umożliwiających oszczędzanie wody są ważnym krokiem naprzód.

Aby zająć się tą problematyką, UE sfinansowała projekt LOWTEV ("Low temperature and lean volume cleaning system"). Projekt trwał 2 lata, a na jego realizację przeznaczono 1,1 mln euro. Wzięło w nim udział 7 partnerów z branży inżynierii oraz nauk o żywności z 4 krajów europejskich. Celem projektu było opracowanie systemu obniżającego zużycie wody niezbędnej do czyszczenia przenośników w branży przetwórstwa oraz produkcji żywności.

W opracowanym systemie wykorzystano innowacyjne technologie, łączące sprzęt o niskim zużyciu wody z metodami ultradźwiękowymi. Ultradźwięki stosowano już wcześniej do czyszczenia rozmontowanych urządzeń, jednak nowy system LOWTEV umożliwia czyszczenie osprzętu przenośników w wytwórniach żywności na miejscu, bez demontażu. Na system LOWTEV składa się urządzenie ultradźwiękowe ograniczające do minimum zużycie wody, zintegrowane ze zautomatyzowanym, szybko działającym systemem monitorowania warunków higienicznych.

We wczesnych testach z użyciem zimnej wody i bez detergentów uzyskano wyniki przewyższające powszechnie obowiązujące wytyczne branżowe, szczególnie w przypadku owoców morza. Testy przeprowadzane zarówno na wysuszonych, jak i świeżych pozostałościach żywności wykazały szybkie uzyskiwanie fazy "czystości wizualnej". Osiągano w nich również obniżenie skażenia bakteriami o ponad 99,9%. Za pomocą systemu zaprezentowano niskotemperaturowe i niskoobjętościowe czyszczenie na miejscu osadów biologicznych, bakterii oraz zanieczyszczeń żywności (w tym alergenów) przy zużyciu wody wynoszącym 5 litrów na minutę, podczas gdy standard branżowy wynosi 20 litrów.

Przekłada się to na skrócenie czasu przestojów, ponieważ nie będzie już potrzeby demontażu przenośników, a tym samym na ograniczenie zakłóceń w pracy zakładu spowodowanych czyszczeniem. System nie wymaga również dużych nakładów. Można go z łatwością modernizować lub wbudowywać w nowe systemy produkcyjne.

W drugim roku realizacji projektu przeprowadzono integrację kompletnego systemu oraz testy weryfikacyjne z udziałem użytkowników w środowiskach kontrolowanych. Zespół projektu LOWTEV złożył dwa wnioski patentowe w 2011 roku. Jeden z nich dotyczył systemu czyszczącego, a drugi zastosowanego w nim próbnika.

Według szacunków obniżenie zużycia wody i energii dzięki zastosowaniu systemu LOWTEV będzie przekładać się w jednej fabryce na oszczędności rzędu 30 000 euro rocznie. Zwrot kosztów instalacji fabrycznych nastąpi w czasie krótszym niż rok. System umożliwi również zwiększenie wydajności oraz dochodowości europejskich MŚP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę