Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przechłodzenie sposobem na lepsze magazynowanie ciepła

Finansowany ze środków UE zespół naukowców dokonał postępów w dziedzinie wykorzystania materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM) do magazynowania energii cieplnej. Mogą one znaleźć zastosowanie na przykład w ogrzewaniu domów czy przechwytywaniu ciepła odpadowego w procesach przemysłowych.
Przechłodzenie sposobem na lepsze magazynowanie ciepła
PCM, które pochłaniają i uwalniają ciepło, wywołując przemianę fazową, należą do najważniejszych kandydatów, jeśli chodzi o zastosowanie w magazynowaniu energii cieplnej. Jednym z obiecujących zastosowań takiej technologii jest ogrzewanie budynków mieszkalnych i wody, odpowiadające za ponad 40% zużycia energii w UE. Jednakże, konwencjonalne PCM stosuje się tylko do magazynowania wodnego, w wąskim zakresie temperatur względem ich temperatury przemiany fazowej.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu PIPESTORE , zespół naukowców badał możliwość wykorzystania przechłodzonego trójwodnego octanu sodu w celu pokonania ograniczeń konwencjonalnych PCM. Przechłodzenie polega na schłodzeniu octanu sodu dużo poniżej jego normalnej temperatury krzepnięcia, bez dalszej utraty ciepła. Naukowcy zastosowali nowatorską konstrukcję "rurka w rurce" przeznaczoną do magazynowania ciepła, zintegrowaną z systemem słonecznym.

Prototypowy moduł przeszedł pomyślnie testy w trybie przechłodzenia. Prowadzone równolegle modelowanie wskazuje jednak na umiarkowane potencjalne korzyści, jeśli chodzi o zastosowanie w instalacjach słonecznych. Dlatego też pełnoskalowe testy zostaną przyprowadzone po optymalizacji pod kątem dwóch nowych zastosowań. Mają one polegać na zastąpieniu pieców akumulacyjnych, magazynujących ciepło w materiałach ceramicznych ogrzewanych niedrogą energią w porach nocnych, oraz odzyskiwaniu niskogatunkowego ciepła odpadowego z procesów przemysłowych. Partnerzy projektu prowadzą obecnie badania w tych dziedzinach, a na swoje prace otrzymali grant z brytyjskiego Departamentu ds. Energii i Zmiany Klimatu.

Zależność od paliw kopalnych coraz częściej skutkuje brakiem bezpieczeństwa energetycznego i niestabilnością cen, nie mówiąc już o wpływie spalania na globalny klimat. Technologie energii odnawialnej, w tym ta badana w ramach projektu PIPESTORE, powinny w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie poboru ciepła i wody przez budynki mieszkalne i firmowe, stanowiącego ogromną część zużycia energii w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę