Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OLITREVA — Wynik w skrócie

Project ID: 295107
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Palestyna

Palestyńczycy sięgają po bardziej ekologiczną produkcję oliwy

Działania wspierające palestyńskich badaczy szukających sposobów na wykorzystanie odpadów z tłoczni oliwy zwiększają poziom zrównoważoności przemysłu produkcji oliwy na terytoriach palestyńskich i czynią go bardziej przyjaznym dla środowiska.
Palestyńczycy sięgają po bardziej ekologiczną produkcję oliwy
Jako że terytoria palestyńskie porasta ponad 7 mln drzew oliwnych, ich uprawa odgrywa ważną rolę w gospodarce i kulturze regionu. Choć sektor ten ma duży potencjał rozwoju, usuwanie nieoczyszczonych odpadów z tłoczni oliwy jest szkodliwe dla środowiska i wód gruntowych, i stanowi wyzwanie dla środowiska, któremu trzeba pilnie stawić czoło. Na tym właśnie skoncentrował się projekt OLITREVA (Capacity building for sustainable treatment and valorization of olive mill waste in Palestine), finansowany przez UE.

Poza zwiększeniem potencjału badawczo-rozwojowego palestyńskich ośrodków badawczych, zespół projektu zajął się przezwyciężaniem zagrożeń środowiskowych, jakie stwarzają pozostałości po przetwórstwie oliwy. Umocniono także współpracę między Instytutem Badań Stosowanych w Jerozolimie (ARIJ) a wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie, stosując wykonalną krótko- i długoterminową strategię badań i współpracy.

Prace w ramach projektu OLITREVA obejmowały ocenę bieżących możliwości naukowo-technologicznych sektora na terytoriach palestyńskich i podnoszenie świadomości publicznej w odniesieniu do zagrożeń środowiska, które wynikają z zanieczyszczeń odpadami z tłoczni oliwy. Pozwoliło to stworzyć poważne długotrwałe partnerstwa między partnerami projektu, w oparciu o specjalne działania wspólne.

Aby zrealizować cele projektu, zespół zidentyfikował kluczowych palestyńskich partnerów badawczych, wyszczególniając zarówno ich możliwości, jak i potrzeby. Zidentyfikował także bariery natury technicznej i nietechnicznej stojące na drodze do rozwoju w dziedzinie badań i technologii w tym sektorze. Zespół OLITREVA przeprowadził wymiany o charakterze badawczym między partnerami palestyńskimi a ich odpowiednikami z Hiszpanii i Włoch, dwóch krajów, które dokonały znacznych postępów w oczyszczaniu odpadów.

Do głównych osiągnięć projektu należy platforma internetowa i baza danych, których zadaniem jest zwiększanie widoczności palestyńskich badaczy i ośrodków w sektorze. Platforma zachęca do współpracy sieciowej, transfer wiedzy i wymiany dobrych praktyk, a także rozpowszechnia dane i wyniki związane z realizacją projektu. Wartą odnotowania jest także międzynarodowa konferencja OLITREVA w Betlejem, w Palestynie, zorganizowana w 2014 r., której celem było promowanie założeń i rezultatów projektu.

Podsumowując, prace zrealizowane w czasie trwania projektu pomogły znaleźć rozwiązania w zakresie oczyszczania odpadów z tłoczni oliwy. Pobudziły one rozwój zawodowy młodych palestyńskich naukowców i badaczy, zapewniając im możliwości uczestnictwa palestyńskich terytoriów w globalnych projektach. Oczekuje się, że wyniki projektu OLITREVA poprawią zrównoważoność i przyczynią się do poprawy zarówno palestyńskiej gospodarki, jak i środowiska.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oliwa, odpady z tłoczni oliwy, oliwa z oliwek, środowisko, woda gruntowa, zrównoważoność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę