Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GABRIEL — Wynik w skrócie

Project ID: 284884
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT

Oszczędne samoloty dzięki magnetycznemu startowi i lądowaniu

Jedną z nowatorskich technik redukcji masy samolotów jest zastąpienie podwozia kołowego systemem startu i lądowania opartym na lewitacji magnetycznej. Ustalenie wykonalności takiej koncepcji przyjęto za cel jednego z projektów europejskich.
Oszczędne samoloty dzięki magnetycznemu startowi i lądowaniu
W obliczu wciąż rosnących cen paliwa projektanci samolotów pasażerskich dążą do ciągłego zwiększania wydajności paliwowej. Jedną z proponowanych metod osiągnięcia tego celu jest całkowite zrezygnowanie w samolotach z podwozia kołowego, a zastąpienie go instalowanym na lotniskach systemem startu i lądowania opartym na lewitacji magnetycznej.

Finansowany ze środków UE projekt 'Integrated ground and on-board system for support of the aircraft safe take-off and landing' ( GABRIEL) zajmie się oceną wykonalności takiego podejścia. Projekt, w którym udział bierze 12 partnerów z siedmiu krajów UE, otrzymał trzyletnie finansowanie.

W prowadzonych badaniach wykonalności będzie również uwzględniane kryterium efektywności kosztowej. Prace projektowe obejmą wybór najbardziej odpowiedniej technologii lewitacji magnetycznej I opracowanie koncepcji operacyjnej, obejmującej między innymi systemy kontroli lotu I procedury bezpiecznej eksploatacji. Projekt GABRIEL zdefiniuje optymalną konfigurację samolotu I lotniska oraz oszacuje oczekiwaną redukcję masy samolotu.

W ramach projektu przeanalizowano zużycie energii przez samoloty podczas startu I lądowania, uwzględniając przy tym najważniejsze składowe ciężaru samolotu. Dodatkowo sformułowano wymagania bezpieczeństwa dla kluczowych elementów systemu startu I lądowania opartego na lewitacji magnetycznej, wykonując też analizę zagrożeń.

Badania nad dostępnymi technologiami wykazały, że koncepcja wykorzystania lewitacji magnetycznej podczas startu I lądowania jest obiecująca, a niezbędne technologie są już dojrzałe. Na podstawie przeglądu potencjalnych rozwiązań wybrano do dalszej analizy system Inductrack. Rozwijana przez projekt GABRIEL koncepcja startu I lądowania z użyciem lewitacji magnetycznej wykorzystuje system sanek. Wyboru dokonano na podstawie oceny wpływu na różnorodne aspekty lotnictwa, w tym przepisy, funkcjonowanie lotnisk I bezpieczeństwo. Zebrane informacje posłużyły do opracowania szczegółowych projektów systemów lotniskowych, ich układu I infrastruktury. Potencjał rozwijanej koncepcji dodatkowo potwierdziły obliczenia dotyczące kosztów, energii, ładowności I poziomu hałasu podczas startu. W ramach badań ustalono też, że wpływ technologii lewitacji magnetycznej na zdrowie pasażerów byłby znikomy.

Trwają prace nad doświadczalną weryfikacją proponowanych rozwiązań z wykorzystaniem stworzonego przez konsorcjum projektu samolotu wzorcowego.

Proponowany przez projekt GABRIEL system startu I lądowania z wykorzystaniem lewitacji magnetycznej zapowiada rewolucję w eksploatacji samolotów. Jego wprowadzenie pozwoliłoby zmniejszyć masę samolotów, a tym samym zwiększać zyski dzięki niższemu zużyciu paliwa I większej przepustowości lotnisk.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę