Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WHITEFISH — Wynik w skrócie

Project ID: 286141
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Norwegia

Znamy poziom zrównoważoności produktów z dorsza i łupacza

W ostatnich 10 latach problemy środowiskowe stały się ważniejsze dla branży owoców morza i jej łańcuchów wartości, gdyż konsumenci i sprzedawcy chcą wiedzieć, czy ryby pochodzą ze zrównoważonego źródła. Nowa metoda badania ryb białych odławianych na europejskich morzach pozwoli udostępnić potencjalnym odbiorcom informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju i środowiska.
Znamy poziom zrównoważoności produktów z dorsza i łupacza
Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmujące się połowem i przetwórstwem ryb białych znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na kurczenie się zasobów ryb oraz wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Ponadto na rynku dostępne są konkurencyjne tanie gatunki, takie jak tilapia i panga, hodowane i importowane z Afryki i Azji.

W ramach finansowanego przez UE projektu WHITEFISH (Automated and differentiated calculation of sustainability for cod and haddock products) opracowano metodę umożliwiającą dokumentowanie pożądanych cech ryb białych poławianych na północno-wschodnim Atlantyku. Badanie takie rzuca światło na zrównoważoność rybołówstwa, przyczyniając się tym samym do poprawy konkurencyjności europejskiej przemysłu rybnego.

Nowa metoda nosi nazwę obliczania wpływu na zrównoważony rozwój opartego na partiach (Batch-based Calculation of Sustainability Impact, BCSI). Jest ona oparta w dużej mierze na istniejących danych z branży, tak by firmy sektora spożywczego mogły wykonywać własne obliczenia zrównoważoności bez korzystania z usług zewnętrznych specjalistów. W pierwszej kolejności badacze skonsultowali się z odpowiednimi MŚP, aby określić wymagania dotyczące BCSI, a następnie przetestowali wersję wstępną metody, opartą tylko na istniejących danych.

Metodę BCSI opracowano z myślą o MŚP, przewidując możliwość przeprowadzania samoocen po pewnym czasie. Okazała się ona jednak również przydatnym i wartościowym narzędziem dla firm chcących zaprezentować konsumentom i sprzedawcom swoje działania w dziedzinie zrównoważoności. Ponadto podejście BCSI umożliwia uwzględnienie ocen zrównoważoności w decyzjach dotyczących zarządzania.

Po zgromadzeniu obszernych dodatkowych danych, druga wersja BCSI została zastosowana do oceny zrównoważoności pilotażowych łańcuchów produkcji. MŚP i stowarzyszenia MŚP przeszkolono w zakresie używania metody BCSI, która zostanie opublikowana i będzie rozpowszechniana jako standard w dziedzinie dobrych praktyk w UE.

Dzięki projektowi WHITEFISH konsumenci będą mogli odróżnić ryby dzikie, jak dorsz i łupacz, od ryb hodowanych, oraz uzyskać informacje na temat przepisów i norm, jakim podlegają połowy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dorsz, łupacz, branża owoców morza, ryby białe, zrównoważoność, rybołówstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę