Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mobilna platforma edukacyjna do nabywania nowych umiejętności

Charakter stanowisk pracy i kwalifikacji wciąż się zmienia, a od pracowników wymaga się obecnie biegłości w technologiach cyfrowych, krytycznego myślenia, elastyczności i umiejętności pracy zespołowej. Nowo opracowana aplikacja na smartfony pomoże pracownikom w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do zmierzenia się z wyzwaniami globalnej gospodarki przyszłości.
Mobilna platforma edukacyjna do nabywania nowych umiejętności
Partnerzy projektu EDUMOTION (Education on the move – Mobile access to educational content) połączyli sprawdzoną skuteczność działań opartych na lokalizacji z koncepcją uczenia się poprzez doświadczenia praktyczne. Wykorzystując zarówno istniejące technologie, jak i nowe rozwiązania własne, partnerzy opracowali platformę oprogramowania do nieformalnego uczenia się. Platforma jest oparta na współpracy, przez co jest szczególnie korzystna dla nauczycieli oraz dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych dla firm.

Instytucje i osoby zajmujące się nauczaniem mogą używać platformy oprogramowania EDUMOTION do udostępniania materiałów i ćwiczeń na całym świecie dzięki obsłudze wielu różnych sieci komunikacji bezprzewodowej i narzędzi kontaktów społecznościowych. Użytkownicy mają możliwość modyfikowania i wzbogacania materiałów dla użytku zarówno własnych uczniów, jak i innych użytkowników. System stworzono z myślą o instytucjach organizujących działania edukacyjne na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach w celu przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

Uczniowie mogą wnosić do ćwiczeń własne treści, dzięki czemu stają się jednocześnie konsumentami i producentami materiałów. Pozwala to dodatkowo poszerzyć skuteczność nauczania w całej zaangażowanej grupie, która staje się tym samym aktywną, wewnętrznie powiązaną komórką wiedzy.

Platforma EDUMOTION obejmuje scentralizowany system zarządzania treścią, system lokalizacji i nawigacji, metodologię nauczania opartą na współpracy oraz system udostępniania treści generowanych przez użytkowników. Partnerzy projektu sformułowali strategie edukacyjne pozwalające maksymalizować stopień wykorzystania platformy oraz jej użyteczność dla wszystkich użytkowników i innych zaangażowanych stron.

W skład konsorcjum projektowego weszło pięciu partnerów z czterech krajów europejskich: trzy małe i średnie przedsiębiorstwa i dwa instytuty rozwoju badań i technologii. Połączenie bogatych zasobów i doświadczeń partnerów pozwoliło skutecznie rozwinąć możliwości wykorzystywania technologii w dziedzinie edukacji.

Prace zrealizowane w ramach projektu EDUMOTION wniosły istotny wkład w integrowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych z działaniami edukacyjnymi. Stworzona aplikacja wspomaga poszerzone działania edukacyjne i udostępnia repozytorium zasobów, które umożliwia nabywanie nowych kwalifikacji niezbędnych w dobie globalizacji siły roboczej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Platforma edukacyjna, EDUMOTION, edukacja, działania oparte na lokalizacji, proces uczenia się
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę