Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczna odpowiedź odpornościowa w walce z wirusem dengi

Denga to wirusowa choroba zakaźna przenoszona przez komary, wywołana przez różne serotypy wirusa dengi, przy czym jej objawy potrafią być bardzo zróżnicowane, od lekkiej gorączki po potencjalnie zagrażającą życiu gorączkę krwotoczną (DHF). Właściwe wykrycie przeciwciał wirusa dengi to skomplikowane zadanie, jednak najnowsze badania europejskie zapowiadają usprawnienie diagnostyki.
Skuteczna odpowiedź odpornościowa w walce z wirusem dengi
Reakcja przeciwciał wywołana przez wirus dengi składa się z mieszaniny przeciwciał swoistych dla serotypu i krzyżowo reaktywnych. Przeciwciała neutralizujące są produkowane głównie przeciw serotypowi zakaźnemu, a przez to nie chronią przeciw innym serotypom wirusa dengi. Dla zakażonych pacjentów stanowi to zagrożenie zarażenia się innymi serotypami wirusa i zachorowania na DHF.

Dlatego właśnie szczegółowa charakterystyka reakcji odpornościowych wywołanych komórkami B przy zakażeniu wirusem dengi jest niezbędna do opracowania narzędzi diagnostycznych i skutecznych szczepionek. Naukowcy finansowani ze środków UE zainicjowali projekt 'Antigenic landscape analysis of dengue virus serotypes' (ALADVS), aby odszukać tego typu epitopy immunogenne wspólne dla różnych serotypów wirusa dengi. Głównym celem było zidentyfikowanie epitopów reaktywnych niekrzyżowo I swoistych dla serotypu.

W tym celu do identyfikacji epitopów wirusowych, które reagowały na przeciwciała monoklonalne w walce z wirusem, wykorzystano technikę fagowej ekspresji peptydów bibliotek fragmentów genomowych (GFPDL). Technika fagowej ekspresji peptydów wiąże się z klonowaniem wirusowych fragmentów genomu do wektora klonującego bakteriofag. Następnie ekspresja tych fragmentów następuje na powierzchni fagu. Peptydy są poddawane badaniom przesiewowym pod kątem ich interakcji z unieruchomionymi przeciwciałami lub innymi białkami docelowymi.

Dla generowanych przez człowieka przeciwciał IgM, naukowcy musieli zwiększyć powinowactwo metody, dostarczając wielowartościowe epitopy wirusowe. To doprowadziło do identyfikacji licznych peptydów, z których większość skierowano przeciw powłoce wirusa, najbardziej immunodominującej części DENV-1 I -2.

Poprzez listę epitopów immunogennych przeciw różnym serotypom wirusa dengi, zespół ALADVS zamierza udoskonalić istniejące kliniczne testy diagnostyczne I zidentyfikować swoiste przeciwciała w ludzkiej surowicy bez udziału kwestii reaktywności krzyżowej. Co istotne, epitopy te mogłyby zostać wykorzystane do projektowania szczepionek przeciw wirusowi dengi, zabezpieczając nas przed tą groźną chorobą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę