Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Komórki macierzyste lekiem na chore serce

Chcąc znaleźć nowe metody leczenia zawału serca, zespół naukowców biorących udział w projekcie MESENDOT zaproponował użycie mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
Komórki macierzyste lekiem na chore serce
Zawał serca uznawany jest za jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Biorąc pod uwagę niski potencjał regeneracyjny mięśnia sercowego, u pacjentów po zawale często występuje zastoinowa niewydolność serca.

MSC to potężne źródło komórek macierzystych, ponieważ mają one zdolność do różnicowania się do postaci wielu rozmaitych typów komórek. W rezultacie są one coraz częściej wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej do tworzenia wszczepów biologicznych. Najświeższe raporty sugerują, że MSC skupiają się wokół naczyń krwionośnych, ale ich dokładne naturalne mikrośrodowisko nie jest w pełnie rozumiane.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu MESENDOT było zbadanie wzajemnej zależności między MSC a ich mikrośrodowiskiem. Poprzez wyjaśnienie procesu odbierania przez MSC sygnałów z śródbłonka, jak i wpływu komórek macierzystych na angiogenezę i różnicowanie oraz funkcję śródbłonkowa, naukowcy chcieli opracować nowe metody leczenia zawału mięśnia sercowego.

Kładąc szczególny nacisk na niszę naczyniową, członkowie projektu MESENDOT mieli na celu wyznaczenie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za jej homeostazę. Korzystając z systemu kokultury ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskanych z tkanki tłuszczowej (ATDSC) z naczyniowymi komórkami ludzkimi śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), naukowcy zdołali przeprowadzić wysokoprzepustową analizę wydzielonych białek. Odkryto, że wiele białek jest regulowanych w górę, w tym CXCL-6, chemokina wysoce ekspresjonowana w sercu, a także zaangażowana w proliferację i migrację MSC.

Rezultat podania CXCL-6 w odpowiedzi na zapalną reakcję pozawałową zbadano na szczurzym modelu ostrego i przewlekłego zawału mięśnia sercowego. Wstrzyknięcie MSC zbadano również jako strategię na rzecz redukcji zasięgu zawału.

Podsumowując, odkrycia zespołu MESENDOT ukazują nową rolę MSC w leczeniu zawału mięśnia sercowego. Choć walidacja kliniczna tej metody jest w toku, wyniki badania otwierają nowe możliwości dla zastosowania MSC w medycynie regeneracyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę