Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne, wydajne i elastyczne odczyty liczników

Naukowcy opracowali nowy automatyczny licznik, który da impuls działaniom na rzecz poprawy wydajności energetycznej. Ten innowacyjny system działa niezależnie od sieci elektroenergetycznych i można go przystosować do różnych mediów, w szczególności do gazu i wody.
Inteligentne, wydajne i elastyczne odczyty liczników
W ciągu ostatnich pięciu lat zainstalowano w Europie 53 mln automatycznych liczników energii elektrycznej. Zapewniają one odbiorcom dostęp do danych o zużyciu energii w czasie rzeczywistym i mogą pomóc w ograniczeniu energochłonności, i zmniejszyć rachunki nawet do 15%. Automatyczne odczyty liczników pomagają też przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w bardziej dokładnym i systematycznym fakturowaniu i zbieraniu odczytów oraz zmniejszaniu strat w obrębie sieci.

Obecne systemy pomiarowe są jednak zasilane z sieci energetycznej, a dane o zużyciu energii przesyłane są z domostw do przedsiębiorstw użyteczności publicznej za pomocą sieci PLC. Oznacza to, że nie mogą być bezpośrednio stosowane w innych sieciach, np. wodociągowych czy gazowych.

W ramach finansowanego przez UE projektu 'Ultra-low power wireless sensor network for metering applications' (SYNCSEN) opracowano nową koncepcję zdalnego odczytu liczników, nadającego się do wykorzystania we wszystkich sieciach usług użyteczności publicznej. Nowe urządzenie bazuje na opartej na szynie M-bus technologii bezprzewodowej, która przesyła dane pomiarowe do centralnego punktu gromadzenia danych.

Bezprzewodowe węzły SYNCSEN zasilane są za pomocą baterii I charakteryzują się ultraniskim zużyciem energii, wynoszącym mniej niż 400 mAh rocznie. Oznacza to, że zachowują moc przez 10 lat, co równa się żywotności samego licznika. Niski poziom mocy został uzyskany dzięki wykorzystaniu zewnętrznej synchronizacji za pomocą darmowych zegarów sterowanych radiowo, nowatorskich wspólnych strategii routingu I mechanizmów sterowania sieciowego.

Pomagając zmniejszyć zużycie energii I wody, technologie SYNCSEN przyczyniają się do zwiększenia wydajności I przynoszą znaczące korzyści środowisku. Wraz ze stałym wzrostem zapotrzebowania na inteligentne liczniki I z ogromnym rynkiem zbytu na horyzoncie, producenci zyskują solidne perspektywy gospodarcze. Na świecie bowiem wykorzystuje się ponad 2,8 mld liczników, w tym ponad 500 mln w samej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę