Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Systemy obsługi eksportu dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często mają trudności z eksportem, ponieważ nie posiadają systemów komputerowych umożliwiających zarządzanie produktami i obsługą klienta za granicą. Jeden z projektów finansowanych przez UE stworzył innowacyjne i opłacalne rozwiązanie tego problemu.
Systemy obsługi eksportu dla MŚP
Wiele europejskich MŚP ma trudności z oferowaniem swoich towarów i usług klientom z innych krajów. Często wynika to z braku niezbędnego oprogramowania, które byłoby dostosowane do ich potrzeb i oferowane w przystępnej cenie.

Braki te są szczególnie dotkliwe w przypadku usług dodatkowych do produktów, na przykład usług konserwacji interwencyjnej, rozwiązywania problemów i rekonfiguracji sprzętu. Aby takie usługi dodatkowe spełniały potrzeby międzynarodowe europejskich MŚP, muszą one sprawnie łączyć wszystkich uczestników łańcucha dostaw, stwarzając warunki do wydajnego i opłacalnego współdziałania i świadczenia usług.

Opracowanie odpowiedniego rozwiązania przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu WEB2SME ("Web 2.0 driven service-builder for product extension in globally-acting SMEs"). W ramach dwuletniego projektu współpracę podjęło konsorcjum złożone z dwóch instytutów badawczych, trzech MŚP z branży informatycznej i trzech MŚP będących potencjalnymi użytkownikami. Partnerzy projektu wspólnie opracowali innowacyjne i kompleksowe rozwiązania programowe do obsługi usług dodatkowych do produktów, kierowane przede wszystkim do mniejszych firm.

Stworzony system wykorzystuje technologie Web 2.0, a jego zakres obejmuje zarówno aspekty technologiczno-organizacyjne usług związanych z produktami, jak i dzielenie się wiedzą. Wśród komponentów systemu WEB2SME znajdują się innowacyjne moduły dzielenia się wiedzą umożliwiające połączenie z istniejącymi narzędziami, interfejsy do istniejących systemów warstwy pośredniej oraz zestaw narzędzi do budowania usług.

Trzy wdrożenia demonstracyjne w uczestniczących w projekcie MŚP dowiodły potencjału systemu WEB2SME. Opracowane rozwiązania pozwolą MŚP przemysłowym zwiększać globalną konkurencyjność dzięki możliwości skuteczniejszego tworzenia nowych produktów, wchodzenia na nowe rynki oraz wydajnego i opłacalnego realizowania obsługi klienta i świadczenia usług do produktów. Wyniki projektu otwierają też dla MŚP informatycznych nowy kierunek rozwoju w tej obiecującej, wysoce wyspecjalizowanej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę