Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wczesne wykrywanie raka metodą laserową

Wczesne wykrycie raka może ocalić życie, poprawić jego jakość i zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia ciężar związany z leczeniem chorób nowotworowych można znacząco zmniejszyć, wprowadzając oparte na dowodach strategie zapobiegania, wczesnego wykrywania i postępowania z chorymi na raka.
Wczesne wykrywanie raka metodą laserową
Obecnie wczesne diagnozowanie raka polega na rozpoznaniu niektórych spośród wczesnych oznak przez samego pacjenta lub wykrycie zmian w procesie badań przesiewowych prowadzonych na określonych grupach populacji. Stosowane obecnie techniki obrazowania są powszechnie stosowane w procedurach diagnostycznych, jednak nie dają one ostatecznego dowodu wystąpienia raka. Na dzień dzisiejszy, jedynie biopsja i dalsza interpretacja wyników przez patologa mogą dać definitywną diagnozę wystąpienia nowotworu, jednak ta metoda nie zawsze jest wystarczająca. Celem finansowanego przez UE projektu 'Early detection of cancer using photonic crystal lasers' (EDOCAL) jest stworzenie przełomowego narzędzia do wczesnego wykrywania raka.

Komórki w guzach mają tendencję do tworzenia dodatkowych naczyń krwionośnych, które ułatwiają im wzrost. Cząstka zwana protoporfiryną (PpIX) powszechnie występuje w naczyniach krwionośnych, a po pobudzeniu światłem niebieskim z zakresu 375–425 nm wykazuje czerwoną fluorescencję. Komórki rakowe mogą zostać wykryte dzięki obserwacji czerwonej fluorescencji przy długości fali pasującej do pobudzenia. Aby zwiększyć intensywność czerwonej fluorescencji, prolek porfiryny (Pp) może zostać podany albo ustnie, albo miejscowo, aby stworzyć dodatkową PpIX w rakowatej tkance. Poprzez użycie regulowanego systemu laserowego I kombinacji fluorescencji endogennej I egzogennej (wyprodukowanej poprzez podanie Pp), możliwe jest dokładne rozróżnienie pomiędzy tkanką zdrową a rakowatą.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu naukowcy opracowali regulowany system niebieskiego lasera do celów badawczych. Widma z 290 punktów w przełyku 77 pacjentów zarejestrowano I wykazano, że możliwe jest wykrycie raka we wczesnym stadium z 80% czułością I 81% swoistością. Uzyskano dowód koncepcji dla wczesnego wykrywania raka w oparciu o technologię regulowanego systemu laserowego. Złożono już pierwszy wniosek patentowy, a nowe wnioski dotyczące najnowszych rezultatów są w przygotowaniu.

W ramach projektu udało się osiągnąć cel, jakim było stworzenie narzędzia, które można wykorzystać jako pierwszą linię wykrywania raka. Urządzenie to ograniczyć konieczność wykonywania biopsji, zwiększy niezawodność diagnozowania, zmniejszy zależność od interpretacji wyników przez człowieka I zwiększy dostępność do metod wykrywania raka dla obywateli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę