Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne maszyny, odświeżone tekstylia

Europejski przemysł włókienniczy podjął wyzwanie azjatyckich konkurentów. Zaawansowane technicznie maszyny będą produkować nowe, konkurencyjne i dochodowe tkaniny.
Inteligentne maszyny, odświeżone tekstylia
Europejski sektor włókienniczy ma roczne obroty przekraczające 200 mld EUR i zatrudnia 2,5 mln osób w ponad 150 tys. przedsiębiorstw. Producenci z Azji Wschodniej stanowią jednak na tym rynku poważną konkurencję.

Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, ale jedną z nich jest łatwość kopiowania tradycyjnych konstrukcji europejskich maszyn włókienniczych. Potrzebne są bardziej zaawansowane maszyny do produkcji nowych rodzajów tkanin.

To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu NU-WAVE. Projekt powołano do życia z myślą o wsparciu programu badań strategicznych MANUTEX poprzez zaprojektowanie nowej generacji wydajnych maszyn włókienniczych. Partnerzy przyjęli trzy główne cele: scharakteryzować i wykorzystać w maszynach nowe materiały, opracować nowe konstrukcje mechatroniczne i przygotować oprogramowanie do tworzenia wirtualnych prototypów.

Początkowe etapy prac obejmowały przegląd patentów i literatury przedmiotu oraz zbieranie innych informacji technicznych. Prace projektowe skoncentrowano na zmniejszaniu tarcia, zwiększaniu odporności na zużycie, redukcji hałasu i wibracji, mechatronice, inżynierii wspomaganej komputerowo i oszczędnościach energetycznych. Wszystkie te aspekty uwzględniono w budowie trzech prototypów demonstracyjnych opracowanych w fazach projektowania i testów.

Wykonano udoskonalone krosno ze zmodyfikowanymi systemami aktywacji chwytaków oraz nową konstrukcją chwytaka. W prototypie zastosowano też nowe rozwiązania mechatroniczne i algorytmy sterujące, jak również nowatorskie powłoki i wyjątkowo lekkie materiały mechanizmów podstawowych.

Opracowano specjalne stanowisko testów odporności na ścieranie, ponieważ szorstka przędza przesuwająca się z dużą prędkością naraża maszyny włókiennicze na intensywne zużycie, które z czasem przekłada się na gorszą jakość tkaniny i wyższe koszty. W prototypie wykorzystano zatem nowe materiały ceramiczne i/lub nowe powłoki metalowe dla części szczególnie narażonych na zużycie.

Farbowanie często jest procesem powolnym i pracochłonnym. W ramach projektu NU-WAVE opracowano nowe czujniki sterujące i algorytmy umożliwiające modułowe działanie maszyny farbującej przędzę oraz szybką adaptację i optymalizację procesu barwienia. Przyspieszenie procesu zwiększy wydajność i elastyczność zakładów.

Wszystkie trzy prototypy oraz demonstrowane przez nie systemy spotkały się z przychylnym przyjęciem na targach branżowych w 2011 r. Ogólnym wynikiem projektu będzie ulepszenie maszyn produkcyjnych, co pozwoli wydajniej produkować lepsze tkaniny. To z kolei powinno przełożyć się na większą konkurencyjność i rentowność europejskiego przemysłu włókienniczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę