Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Świetlana przyszłość lokalnego prognozowania i monitorowania pogody

Pogoda ma ogromny wpływ na działalność wielu przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, które potrzebują odpowiednio dostosowanych aplikacji i narzędzi pogodowych. W ramach jednego z projektów finansowanych ze środków UE opracowano nowatorski system radarowy o zasięgu lokalnym połączony z innowacyjnym oprogramowaniem wspomagającym.
Świetlana przyszłość lokalnego prognozowania i monitorowania pogody
W obliczu rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych zagrożenia pogodowe i hydrologiczne należą do najważniejszych problemów środowiskowych współczesnego świata. Obserwacje radarowe dostarczyły cennych danych ilościowych o dystrybucji przestrzennej opadów deszczu i powodzi, przydatnych dla aplikacji meteorologicznych i hydrologicznych. Ważnym nowym obszarem zastosowania systemów informacji meteorologicznej i hydrologicznej są aplikacje dla sektorów gospodarki szczególnie wrażliwych na warunki pogodowe.

Wykorzystując dofinansowanie UE, zespół projektu HYDRORAD zajął się tworzeniem innowacyjnych technologii zdalnego wykrywania radarowego wraz z oprogramowaniem wspomagającym podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie informacji o ekstremalnych warunkach pogodowych, zasobach wodnych i klimacie. Opracowane technologie powinny znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach, między innymi w transporcie, ubezpieczeniach, turystyce i rolnictwie, jak również oczywiście w rządowych biurach zarządzania kryzysowego.

Złożone z innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz czołowych placówek badawczych konsorcjum HYDRORAD opracowało szereg aplikacji i technologii. Przygotowano trzy zmodernizowane miniradary pracujące w paśmie X, które dostarczają wysokiej rozdzielczości szacunków ilościowych opadów na względnie niewielkich terenach, na przykład obszarach miejskich, małych zlewniach lub rozszerzonych regionach rolniczych (HYDROSYS). W ramach projektu pracowano też nad algorytmami radarowymi (HYDROALG) oraz modelami hydrologicznymi i meteorologicznymi (HYDROWAT i HYDROMET). Prace dotyczyły również oprogramowania do przetwarzania zebranych danych i narzędzi analitycznych (HYDRONET).

Wszystkie komponenty systemu HYDRORAD przetestowano w warunkach terenowych w Mołdawii, odnotowując w większości prawidłową i zgodną z oczekiwaniami pracę.

Globalny rynek usług pogodowych jest wart miliardy euro, a wpływ jego działalności jest liczony w bilionach. Dodatkowo odgrywa on ważną rolę społeczną i środowiskową. Dojrzewanie rynków wschodzących niesie optymistyczne prognozy dla tego sektora, stwarzając globalną okazję do praktycznego zastosowania sprawdzonych wyników badań projektu HYDRORAD.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę