Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Budowanie sieci mikroorganizmów żyjących w ryzosferze

Nowa europejsko-rosyjska sieć organizacji i baz danych zajmie się koordynacją informacji na temat mikroorganizmów glebowych, które odgrywają kluczową rolę w zdrowiu roślin i ekosystemów.
Budowanie sieci mikroorganizmów żyjących w ryzosferze
Mikroorganizmy glebowe, a zwłaszcza te rezydujące przy korzeniach roślin, pełnią ważną rolę w kondycji ekosystemów. Ten złożony system, znany jako ryzosfera, kontroluje składniki odżywcze występujące w glebie, poprawia produktywność roślin i pomaga roślinom być odpornym na choroby. Może także pochłaniać i rozkładać zanieczyszczenia obecne w glebie.

Badanie ryzosfery może doprowadzić do odkrycia nowych sposobów zapobiegania stresowi u roślin, nowych patogenów, a także lepszego poznania funkcjonowania ekosystemów. W finansowanym ze środków UE projekcie BRIO (Banking rhizosphere micro-organisms. European - Russian initiative to set up a network of rhizosphere microbiological resources centres) połączono unijne i rosyjskie bazy danych i zbiory hodowlane mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę do użytku w badaniach i przemyśle.

Zespoły wymieniły się zgromadzonymi przez siebie najcenniejszymi informacjami na temat mikroorganizmów, w wyniku czego udało się utworzyć bazę liczącą aż 1100 szczepów bakteryjnych. W bazie mikroorganizmy podzielone są na kategorie biopestycydów, bionawozów i bioremediacji. Za prowadzenie bazy odpowiedzialni są członkowie BRIO zrzeszeni w PERN, Ogólnoeuropejskiej Sieci Ryzosfery, założonej w ramach projektu.

Opracowano również wytyczne dotyczące procesu dodawania i usuwania materiałów z bazy w taki sposób, aby żadne zasoby nie zostały utracone. Nowi członkowie sieci zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z bazy. Partnerzy sieci PERN poświęcili wiele pracy tworzeniu wspólnych polityk i procedur, które zapewnią sprawne funkcjonowanie sieci.

Na zakończenie członkowie PERN przeprowadzili badania terenowe w Rosji, aby dodać nowe organizmy do rozszerzającej się bazy danych.

Sieć PERN będzie wspierać unijną biogospodarkę opartą na wiedzy, dostarczając badaczom i przedstawicielom branży przemysłowej cenną wiedzę i zasoby. Powinno to w przyszłości doprowadzić do realizacji nowych badań i innowacji na tym polu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gleba, mikroorganizmy, ekosystem, ryzosfera, roślina, zasoby mikrobiologiczne, bionawozy, biopestycydy, bioremediacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę