Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ogólnodostępne badania w dziedzinie wody

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu udostępniają wyniki badań w dziedzinie wody szerszej grupie odbiorców, aby promować ideę świadomego ekologicznie obywatelstwa.
Ogólnodostępne badania w dziedzinie wody
Na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju 2002 (WSSD) UE zainaugurowała inicjatywę wodną (EUWI) mającą pomagać w realizacji celów dotyczących wody pitnej i kanalizacji oraz odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi. Wówczas jako kluczowe czynniki w tej dziedzinie określono wiedzę i edukację, mobilizację społeczeństwa i stosowanie badań naukowych.

W tym kontekście powstał projekt 'Communicating environmental impacts on water quality, availability and use' (COMENVIR), którego celem jest dbanie o to, by wyniki finansowanych przez UE badań w dziedzinie wody docierały do Europejczyków. Projekt poświęcony jest takim zagadnieniom, jak czynniki środowiskowe, oczyszczanie ścieków, skutki zdrowotne, bioróżnorodność, zagrożenia oraz rola jakości wody w różnych środowiskach.

Projekt ma w szczególności na celu informowanie europejskich konsumentów o aktualnych badaniach podstawowych I stosowanych w dziedzinie wody oraz rozwijanie nauczania przedmiotów ścisłych I przyrodniczych w szkołach. Środkami do osiągnięcia tych celów mają być specjalnie stworzone pakiety wiedzy oraz skuteczne działania informacyjne.

Przygotowano już książkę na temat jakości wód, kilka pakietów informacyjnych oraz szereg filmów. Są one dostępne online I planuje się ich stałe aktualizowanie oraz poszerzanie.

Projekt COMENVIR z pewnością wywrze trwały pozytywny wpływ na działania związane z komunikowaniem nowych wyników badań w dziedzinie środowiska. Przyczyni się także do poszerzenia świadomości społecznej na temat korzyści płynących z nauk przyrodniczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę