Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przecieranie nowych szlaków na rzecz sprawnego transportu morskiego

W Europie powstaje nowy system wspomagania nawigacji do optymalizacji planowania szlaku statków. System nie tylko pozwoli zaoszczędzić energię, ale także sprawi, że transport morski stanie się tańszy i bardziej ekologiczny.
Przecieranie nowych szlaków na rzecz sprawnego transportu morskiego
Właściciele jednostek pływających chcą skrócić czas żeglugi swoich statków, a tym samym czas wystawienia ich na niekorzystne warunki pogodowe, co pozwoliłoby obniżyć zużycie paliwa i emisje gazów cieplarnianych. Aby osiągnąć ten cel, kapitanom statków towarowych potrzebny jest system do planowania szlaków żeglugi, który pozwoliłby zoptymalizować liczbę złożonych kryteriów.

To właśnie jest celem finansowanego przez UE projektu 'Navigational system for efficient maritime transport' (NAVTRONIC). Ogólną strategią projektu jest ocena wszelkiego typu informacji w czasie rzeczywistym, które mogłyby usprawnić operację planowania żeglugi.

W oparciu o tę analizę, zespół projektu NAVTRONIC opracował nowej generacji modele do planowania szlaku statków. Poprawiono także wiarygodność prognoz pogody dla potrzeb żeglugi morskiej, a także opracowano lepsze modele obliczania zużycia paliwa I redukcji emisji.

Zespół projektu zidentyfikował wymogi dotyczące planowania żeglugi głównych użytkowników końcowych, przekształcając je w specyfikacje techniczne dla modeli matematycznych I algorytmów systemu szlaków.

Architektura systemu nawigacji została udoskonalona I sfinalizowana wielokrotnie podczas trwania projektu, a ponadto opracowane zostały wszelkie niezbędne podmodele.

W ostatniej części projektu opracowano w pełni sprawny prototyp systemu. Aby go poddać testom, system Navtronic zainstalowano na statkach obsługiwanych przez różnych użytkowników końcowych.

System próbny obejmuje nabrzeżne centrum sterowania do obsługi zestawu obliczeniowych algorytmów intensywnej optymalizacji, morską platformę integracji instalowaną na pokładach statków w celu pozyskiwania rzeczywistych parametrów oraz graficzny interfejs użytkownika instalowany na mostku kapitańskim I w biurach zarządzania flotą.

Prototyp systemu testowano na pokładach statków przez blisko rok. Podczas tych prób morskich opinie użytkowników posłużyły do udoskonalenia I walidacji prototypu platformy planowania szlaków żeglugi statków.

Beneficjentami tego systemu będą europejskie sektory transportu towarowego I pasażerskiego, obywatele I strony zainteresowane kwestią zmiany klimatu oraz decydenci.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę