Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenie hormonalne osób starszych cierpiących na niedoczynność tarczycy

Subkliniczna niedoczynność tarczycy jest schorzeniem powszechnie występującym u starszych obywateli Europy obu płci. W ramach jednego z europejskich badań klinicznych naukowcy sprawdzają korzyści zdrowotne płynące ze stosowania terapii zastępczej hormonami tarczycy u osób starszych cierpiących na tę chorobę.
Leczenie hormonalne osób starszych cierpiących na niedoczynność tarczycy
Hormony tarczycy wykazują działanie plejotropowe względem układów fizjologicznych, włączając w to drzewo naczyniowe, serce, mięśnie szkieletowe i mózg. U osób starszych z niewielkim niedoborem hormonów tarczycy hormonalna terapia zastępcza może korzystnie wpływać na wiele układów organizmu. Badania prowadzone na małą skalę wykazały, że substytucja tyroksyną pozwala zredukować miażdżycę i poprawia wydolność serca, jednak nie przeprowadzono w tym zakresie badań klinicznych na dużą skalę.

Aby rozwiązać ten problem, zespół finansowanego z funduszy unijnych projektu TRUST przeprowadził wieloośrodkowe badanie kliniczne, którego celem była ocena wpływu terapii tyroksyną na stan zdrowia osób starszych z utrzymującą się subkliniczną niedoczynnością tarczycy. Uwaga partnerów projektu skupiona była w szczególności na tym, jak hormonalna terapia zastępcza może podnieść jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia i zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, usprawniając jednocześnie pracę mięśni i zwiększając zdolności poznawcze.

Kwalifikując pacjentów do udziału w badaniu, zespół inicjatywy TRUST przebadał ponad 2640 osób, u których wyniki testów biochemicznych wskazywały na subkliniczną niedoczynność tarczycy. Ostatecznie zakwalifikowano do niego 737 chorych powyżej 65. roku życia cierpiących na utrzymującą się subkliniczną niedoczynność tarczycy. Po dokonaniu randomizacji część z nich otrzymała placebo, a część była leczona tyroksyną.

W ciągu jednego roku u pacjentów objętych hormonalną terapią zastępczą nie odnotowano żadnych zmian w zakresie objawów związanych z niedoczynnością tarczycy i zmęczenia. Nie zaobserwowano również korzystnego wpływu leczenia na drugorzędne wskaźniki skuteczności, co oznacza, że terapia tyrozyną nie zapewnia osobom starszym z subkliniczną niedoczynnością tarczycy żadnych korzyści zdrowotnych i w związku z tym nie powinna być rutynowo przepisywana tej grupie.

Podsumowując, rezultaty badania rozwiązały problem różnic w obowiązujących obecnie wytycznych i postępowaniu klinicznym względem subklinicznej niedoczynności tarczycy u osób starszych, dostarczając rzetelnych dowodów potwierdzających wskazania w zakresie badań przesiewowych i leczenia.

Projekt TRUST wzbudził duże zainteresowanie mediów, a stworzony biobank posłuży w przyszłości do dalszych badań nad biochemicznymi przyczynami procesu starzenia. Co ważne, dzięki wspomnianej inicjatywie powstała silna europejska sieć wzajemnie uzupełniającej się wiedzy badawczej z zakresu subklinicznej niedoczynności tarczycy u osób starszych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Hormony tarczycy, subkliniczna niedoczynność tarczycy, badanie kliniczne, tyroksyna, TRUST
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę