Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zoptymalizowane zarządzanie w sytuacjach kryzysowych — rozwiązania dla bezpiecznej Europy

Aby poprawić bezpieczeństwo Europejczyków, potrzebne są narzędzia techniczne i organizacyjne, które pozwoliłyby istotnie usprawnić zarządzanie kryzysowe. Uczestnicy unijnego projektu pracowali nad systemami, które miały zwiększyć interoperacyjność technologii służb ratunkowych.
Zoptymalizowane zarządzanie w sytuacjach kryzysowych — rozwiązania dla bezpiecznej Europy
Lepsza organizacja może pomóc pracownikom służb ratunkowych i agencjom zwiększyć swoją skuteczność. Na planowanej interoperacyjności skorzystałyby organizacje i technologie. Lepsza współpraca między poszczególnymi służbami i personelem potencjalnie oznacza zwiększenie skuteczności operacji.

Celem finansowanego ze środków UE projektu BRIDGE (BRIDGE: Bridging resources and agencies in large-scale emergency management) było zbudowanie systemu wspomagania interoperacyjności podczas poważnych zdarzeń kryzysowych.

Partnerzy projektu opracowali techniki, które znacząco poprawiają jakość zarządzania kryzysowego i zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych. To pomoże zapewnić zainteresowanym stronom interoperacyjność, harmonizację i współpracę pod względem technicznym i organizacyjnym. Mówiąc dokładniej, badacze opracowali odporne infrastruktury sieci ad hoc, które są skoncentrowane na wymaganiach wynikających ze scenariuszy sytuacji nadzwyczajnych, oraz ogólne rozszerzalne oprogramowanie pośredniczące do integracji źródeł danych, sieci i systemów. System zarządzania kontekstowego zwiększa interoperacyjność danych i dostarcza ważnych i wiarygodnych informacji.

Podejście zespołu BRIDGE do technicznej interoperacyjności opierało się na organizacyjnej harmonizacji. Owocem współpracy przy projekcie są metody i narzędzia ułatwiające współpracę wewnątrz służb i pomiędzy służbami w czasie rzeczywistym, zautomatyzowany system wsparcia oparty na modelu i połączony ze szkoleniami na podstawie scenariuszy, schemat dynamicznego przepływu pracy dla danych służb oraz system wsparcia komunikacji.

Wreszcie, naukowcy opracowali inteligentne modele interakcji między człowiekiem a komputerem, aby zapewnić użyteczność danych dla potrzeb systemów reagowania kryzysowego. Wprowadzili oni adaptacyjne multimodalne interfejsy użytkownika, nowe techniki interakcji stacjonarnych i mobilnych oraz metody podnoszenia świadomości poprzez wizualizację sieci ad hoc.

W ramach projektu BRIDGE powstały metody i narzędzia do bardziej efektywnego zarządzania kryzysowego w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych o dużej skali. Wyniki projektu umożliwiają skuteczniejszą współpracę wszystkich służb ratunkowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Zarządzanie kryzysowe, interoperacyjność, BRIDGE, sytuacje nadzwyczajne o dużej skali, zarządzanie sytuacją nadzwyczajną
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę